Organizace církve

CČSH je, podobně jako církev římskokatolická, budovaná na územním principu. Území celé České republiky je rozděleno na několik církevních oblastí, které se nazývají diecéze. CČSH má 5 diecézí v ČR, Slovensko je diecézí šestou. Sídla diecézí jsou v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a v Bratislavě. V čele celé církve stojí patriarcha jako její nejvyšší duchovní představitel. Vedením diecéze je pověřen biskup, popř. biskupka. Diecéze je tvořena jednotlivými náboženskými obcemi – místními sbory v dané územní lokalitě. Náboženská obec je spravována ustanoveným duchovním (zpravidla farářem či farářkou) a radou starších (skládá se ze všech duchovních ustanovených v náboženské obci a zástupců laiků, kteří jsou voleni na výročním shromáždění náboženské obce).

Komentáře nejsou povoleny.