Varhany v Husově sboru

První dva roky bylo v Husově sboru pro bohoslužebné účely používáno harmonium. V roce 1932 firma Josef Melzer postavila dvoumanuálové varhany s pedálem (pneumatická traktura, 16 rejstříků) za 55 000 Kč. V následujících letech se průběžně objevují účty za opravu varhan, v roce 1942 proběhla větší oprava nástroje. Poruchovost varhan a pravděpodobně i jejich zvuková nedostatečnost byla důvodem, která v roce 1952 vedla k objednání kompletní přestavby nástroje. Nejprve byla k provedení rekonstrukce vybrána firma Organa z Kutné Hory (od r. 1948 sloučené varhanářské firmy Tuček a Melzer), později byla na doporučení odborníků sepsána smlouva s Továrnou na varhany n. p. v Krnově (dnes Rieger-Kloss Krnov s.r.o.) za cenu 320 000 Kčs. V průběhu rekonstrukce byla objednávka změněna na stavbu nových varhan za 500 000 Kčs, nakonec varhany po rozšíření o tři jazykové rejstříky a nový motor stály 778 038 Kčs. Nástroj byl zaplacen těsně před měnovou reformou. Kolaudace varhan se konala 2. 4. 1953. Původní Melzerovy varhany byly prodány do nově vznikajícího husitského sboru v Karlíně.

Na nové varhany hrály v 50. letech špičkoví čeští varhaníci – prof. Jiří Reinberger (autor návrhu dispozice varhan), Milan Šlechta nebo Jiří Ropek. V této době byl varhaníkem i sbormistrem Antonín Daněk, který inicioval uspořádání řady kvalitních koncertů (často vystupovali sólisté ND, sbor českého rozhlasu apod.).

V současné době je nástroj kromě svého využití v rámci církevních obřadů a při koncertní činnosti hojně používán také pro činnost pedagogickou. Základní umělecká škola v Bajkalské ulici a Varhanní škola Jakuba Janšty využívají tento nástroj pro vzdělávání žáků v oboru varhanní hry.

Popis varhan

Dvoumanuálový nástroj s pedálem je umístěn na prostorném kůru. Všechny tři stroje (hlavní stroj, horní – žaluziový stroj a pedál) jsou umístěny v jednoduché varhanní skříni, s prospektem v průčelí. Varhany mají pneumatickou trakturu, kuželkové vzdušnice, celkem 29 rejstříků. Rozsah klávesnic C – g´´´, pedál C – f´, pedálnice je radiální. Vzduch varhanám dodává „třífázový elektromotor ku pohonu Riegerova čerpadla vzduchu“.

Dispozice varhan (podle návrhu prof. J. Reinbergera):

I. manuál

Bourdon 16´
Principál 8´
Flétna dutá 8´
Roh kamzičí 8´
Oktáva 4´
Flétna trubicová 4´
Superoktáva 2´
Mixtura 1 1/3´ (pěti až sedmiřadá)
Trompeta 8´
Tremolo

II. manuál (žaluziový stroj)

Kryt 8´
Kvintadéna 8´
Salicionál 8´
Vox coelestis 8´
Principál 4´
Flétna zobcová 4´
Nasard 2 2/3´
Flétna lesní 2´
Tercie 1 3/5´
Flétna syčivá 1´
Akuta 2/3´ (pětiřadá)
Roh zakřivený 8´
Tremolo

pedál

Principálbas 16´
Subbas 16´
Bourdonbas 16´
Oktávbas 8´
Kryt 8´
Chorálbas 4´
Roh noční 2´
Bombard 16´

spojky:

Spojka I/I 4´
Spojka II/I 16´
Spojka II/I 8´
Spojka II/I 4´
Spojka II/II 16´
Spojka II/II 4´
Spojka I/P 8´
Spojka II/P 8´
Spojka II/P 4´

pevné kombinace (kolektivy)

pléno a tutti

volné kombinace

A, B

pomocná zařízení
Generální spojka
Žaluzie II. manuálu
Crescendový válec
Vypínač crescendového válce
Vypínač 16´ hlasů a spojek
Automatický anulátor pedálu
Vypínač ručních rejstříků
Vypínač spojek z válce
Vypínač jazyků

dělení rejstříků podle skupin:

/principály:/ I. man. – Principál 8´, Oktáva 4´, Superoktáva 2´, II. man. – Principál 4´ (širší, flétnové menzury), pedál – Principálbas 16´, Principál 8´, Chorálbas 4´

/flétnový sbor:/ I. man. – Flétna dutá 8´, Flétna trubicová 4´, II. man. – Flétna zobcová 4´, Flétna lesní 2´, Flétna syčivá 1´, pedál – Roh noční 2´

/smyky:/ I. man. – Roh kamzičí 8´, II. man. – Salicionál, Vox coelestis 8´

/kryty:/ I. man. – Bourdon 16´, II. man. – Kryt 8´, Kvintadéna 8´, pedál – Subbas 16´, Bourdonbas 16´, Kryt 8´

/alikvóty: /II. man. – Nasard 2 2/3´ (krytý), Tercie 1 3/5´

/smíšené hlasy:/ I. man. – Mixtura 1 1/3´ (pěti až sedmiřadá), II. man. – Akuta 2/3´ (pětiřadá)

/jazykové rejstříky:/ I. man. – Trompeta 8´, II. man. – Roh zakřivený 8´, pedál – Bombard 16´

transmise: Kryt 8´ II. man./pedál, I. man./pedál Bourdon 16´, Bourdonbas 16´, extenze v pedálu: Principálbas 16´ a Oktávbas 8´

superspojky jsou prostaveny, subspojky jsou postaveny částečně

hrací stůl

Hrací stůl je umístěn před prospektem varhan. Nad klaviaturou II. manuálu jsou umístěny sklopky pro rejstříky, spojky a pomocná zařízení, nad sklopkami jsou dvě řady táhel pro volné kombinace. Pod klaviaturou prvního manuálu jsou umístěny ovladače volných kombinací (A, B), vypínač kombinací, pléno a tutti. Nad pedálnicí jsou umístěny ovladače generální spojky, volných kombinací (A, B + AI, AII a AP – samostatné ovládání kombinací pro jednotlivé manuály a pedál), vypínač crescendového válce, crescendový válec, žaluzie II. manuálu, vypínač kombinací, pléno a tutti.

prospekt

V průčelí varhanní skříně je umístěn prospekt. Ten je rozdělen do pěti polí s celkem 51 píšťal. V prospektu je umístěn Oktávbas 8´ a část Chorálbasu 4´.

MgA. Robert Mimra – vedoucí varhaník Husova sboru

Varhany Husova sboru v kontextu pražských nástrojů

Varhany v Husově sboru Církve československé husitské v Praze Vršovicích, postavené firmou Rieger-Kloss v roce 1953 jsou z organologického hlediska v pražských poměrech ojedinělé: V pražských katolických kostelech se nacházejí většinou o mnoho let starší historické nástroje, které byly pořizovány podle ekonomické situace a proto lze mluvit o několika silných vlnách. Období po 2. světové válce patřilo přírůstkově k nejslabším, také proto, že nástrojů byl dostatek a nebylo třeba pořizovat nové. V CČSH však byla jiná situace: všechny sbory byly moderní stavby, varhanami vybavovány teprve od 20. do 30. let. Velkou roli však hrála národnostní otázka, proto většinu varhan postavila firma Tuček či Melzer z Kutné Hory a další malé firmy. Po válce se znárodněním firmy Rieger z Krnova, která byla považována za německou, situace změnila, ale z různých důvodů už se tolik nových varhan ve sborech nestavělo. Firma Rieger-Kloss je nástupce firmy Rieger a období počátku tvorby pod novou značkou by se dalo charakterizovat jako navázání na dosavadní styl a kvalitu řemeslného zpracování (Rieger byl vždy špičkou) a snaha zvukového posunu dále k barokním vzorům. Výsledkem byl nový typ nástroje, který umožňuje značnou univerzalitu hudebního použití. Z dnešního hlediska se jedná sice o překonanou estetiku, ale protože se žádné jiné reprezentativní varhany tohoto období v Praze od firmy Rieger-Kloss nenacházejí, je třeba nástroj ve sboru CČSH ve Vršovicích přísně chránit před jakýmikoliv úpravami, přestavbami apod. Je koncipován do daného prostoru a o jeho kvalitě svědčí už to, že je kromě liturgie hojně využíván k výuce varhanní hry i ke koncertům, mezi varhaníky je oblíben a velmi spolehlivě slouží už řadu desetiletí.

MgA. Pavel Černý

Koncertní varhaník a zástupce organologa pražské arcidiecéze Římskokatolické církve, regenschori u svaté Ludmily
v Praze na Vinohradech

Komentáře nejsou povoleny.