Nejnovější články

Vršovický Hlasatel – prosinec 2020

Vršovický Hlasatel - prosinec 2020
sborový časopis
55krát staženo

Záznam bohoslužby 22.11.2020 Poslední neděle církevního roku

https://youtu.be/bLL_wBqNDak

Kázání 22.11.2020 – O Posledním soudu

Ez 34, 11-16.20b-24
Ef 1, 15-23 ev. Mt 25, 31-46

Ježíšovo slovo o posledním soudu je zároveň podle evangelisty Matouše posledním Ježíšovým souvislým sdělením formou podobenství, které učedníkům stačil předat předtím, nežli se před ním otevřela pašijová cesta bolesti, umučení a smrti. (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby z 15.11.2020

https://youtu.be/St5joxGMuR4

Kázání 15.11.2020 – O hřivnách

Sof 1, 7.12-18
1Te 5, 1-11 ev. Mt 25, 14-30

Když jsem usedal nad přípravou tohoto kázání a otevřel lekcionář s biblickými texty předepsanými na předposlední neděli církevního roku, a shledal, že ústředním kazatelským textem je známé Matoušovo podobenství o hřivnách, napadlo mě: „Bože, už zase? Vždyť o hřivnách jsem kázal nedávno, co k tomu ještě dodat originálního?“ (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby z 8.11.2020

https://youtu.be/QDIS8frtncQ

Vršovický Hlasatel – listopad 2020

Záznam dušičkové pobožnosti 1.11.2020 z Husova sboru ve Vršovicích

https://youtu.be/h3MNUaOYbNc

 

Kázání 1.11.2020 – Dušičky v čase koronavirovém

Mdr 3, 1-9
1K 15, 50-58
ev. Jn 5, 24-27

Jsme v čase dušičkovém – v čase rozpomínání se na ty, kteří z našeho života odešli cestou všeho pozemského. (Celý příspěvek…)

Modlitba za domov 2020 – přímý přenos České televize z Husova sboru

https://youtu.be/aczvn-e9RjE