Nejnovější články

Vršovický Hlasatel – červenec 2023

Vršovický Hlasatel - červenec 2023
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
121krát staženo

Kázání 18.6.2023 – Budete mi královstvím kněží

Ex 19, 2-8a
Ř 8, 1-8
ev. Mt 9, 35-10,8

Kázání minulé neděle jsem otevřel lamentací nad tím, kolik se do pracovní náplně faráře vlamuje neduchovních věcí, pro které pak není schopný – ochotný – způsobilý připravit si na neděli výklad Božího slova. (Celý příspěvek…)

Kázání 11.6.2023 – Milosrdenství chci, ne oběť

Oz 5, 15-6,6
Ř 4, 13-25
ev. Mt 9, 9-13,18-26

Tak dlouho jsem hledal kázání na dnešní neděli, až jsem ho napsal. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2023

Vršovický Hlasatel - červen 2023
Sborový časopis Husova sboru ve Vršovicích
107krát staženo

Noc kostelů 2023

Program v Husově sboru

17:00 – 18:00      Židovský orchestr Šarbilach: koncert na pomezí klezmeru a moderní rytmické hudby – program v kostele

18:30 – 19:15       Pražští pěvci zpívají pro Husův sbor: Zelenka – Troup – Vivaldi – program v kostele       

19:00 – 19:45       Hrůzostrašné i kratochvilné listování vršovickou kronikou – program v Divadle MANA

21:30 – 22:00       Řepský sousedský sbor uvádí koncert duchovní hudby – program v kostele      

Místo setkání: Vršovice. Komentované prohlídky Husova sboru v 18.00, ve 20.00, ve 22.00 a ve 23.00

Všechny cesty vedou do Říma – výstava fotografií Davida Landgrafa

 

Kázání 14.5.2023 – Horlete pro dobro!

Sk 17, 22-31
1Pt 3, 13-22
ev. Jn 14, 15-21

Na úvod krátká rekapitulace přečtených biblických textů V. neděle po velikonocích: nejprve jsme slyšeli slavné Pavlovo kázání Athéňanům na Areopagu. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – květen 2023

Vršovický Hlasatel - květen 2023
časopis Husova sboru ve Vršovicích
106krát staženo

Kázání 16.4.2023 – O toleranci

Sk 2, 14a.22-32
1 P 1, 3-9
ev. Jn 20, 19-31

V jednom z nejvlivnějších duchovních projevů, který kdy zazněl, najdeme slova: „I have a dream.“ (Celý příspěvek…)

Velikonoce v Husově sboru

Květná neděle 2. 4. – bohoslužba v 10 hodin.

Zelený čtvrtek 6. 4. – velikonoční stolování po židovském způsobu ve Studiu MANA od 18 hodin

Velký pátek 7. 4. – společná Křížová cesta vršovického sboru – sraz před kostelem v 10 hodin

Velký pátek 7. 4. – čtení Pašijí s Eduardou Heczkovou v horní místnosti od 18 hodin

Hod Boží velikonoční 9. 4. – bohoslužba Vzkříšení v 10 hod. Káže O. Nováček

 

Kázání 2.4.2023 – Květná neděle

Iz 50, 4-7
Fp 2, 5-11
ev. Mt 21, 1-11

Z každoročně na Květnou neděli vykládaného biblického textu o příjezdu Ježíše do Jeruzaléma si vyberu motiv, který ke své škodě zůstává tak trochu stranou vykladačského zájmu. (Celý příspěvek…)