Nejnovější články

Kázání 21.3.2021 – Zlomek pečeti

Jr 31, 31-33
Žd 5, 5-10
ev. Jn 12, 20-33

Evangelní text dnešní neděle nám přibližuje situaci, která se odehrává v čase přípravy na velikonoční svátky, kdy Jeruzalém – svaté město, je narvané k prasknutí, jeho ulice jsou plné lidí, mezi kterými jsou i poutníci řeckého původu. (Celý příspěvek…)

Bratr Miroslav Svoboda zemřel

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, bratřím a sestrám v církvi i v ekuméně, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, bratr, švagr, strýc a dědeček
pan Miroslav Svoboda.
Zemřel náhle dne 10. března 2021 ve věku 78 let. S naším drahým bratrem se rozloučíme při bohoslužebném shromáždění ve středu 17. března 2021 v 10.30 hodin v Husově sboru v Praze 10 – ve Vršovicích.
Za projevy soustrasti a modlitby děkujeme.
Zarmoucená rodina.

Husův sbor UZAVŘEN

Husův sbor je do odvolání uzavřen z důvodu nemoci. Prosíme, nevstupujte do kolumbária bez přístupového čipu.
Bohoslužby se konají každou neděli dle aktuálně platných epidemiologických nařízení.

Děkujeme za pochopení. Tel. 731 100 059.

Farní úřad.

 

Vršovický Hlasatel – březen 2021

Vršovický Hlasatel - březen 2021
Sborový časopis náboženské obce Církve československé= husitské ve Vršovicích
215krát staženo

Kázání 7.3.2021 – Znamení smlouvy: Desatero

Ex 20, 1-17
1K 1, 18-25
ev. Jn2, 13-22

Provázejí nás letošním postním časem úvahy nad znameními smlouvy. (Celý příspěvek…)

Kázání 28.2.2021 – Rozpomeň se, Bože

Gn 17, 1-7. 15-16
Ř 8, 31-39
ev. Mk 8, 31-38

Minule byla řeč o znameních smlouvy, staří latiníci říkali repetitio est mater studiorum – opakování jest matkou moudrosti, tedy i moudrosti ve víře a zbožnosti, zopakujme si proto ještě jednou, která to jsou: duha – obřízka – Desatero – Kristus. (Celý příspěvek…)

Kázání 21.2.2021 – Znamení smlouvy

Gn 9, 8-17
1Pt 3, 18-22
ev.  Mk 1, 9-15

Pojmu dnes své kázání jako katechezi. V začátku doby postní určitě nebude na škodu osvěžit si paměť vybranými základními postuláty, které tvoří úhelné kameny toho, v co věříme. Jedním z takových fundamentů víry je termín, který zazněl v prvním z biblických textů této neděle, a sice: znamení smlouvy. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.2.2021 – Proměnění Páně

2K 2, 1-12
2K 4, 2-6
ev. Mk 9, 2-9

Svátek Proměnění Páně, kterému je zasvěcena tato neděle, uzavírá definitivně v běhu církevního roku mezidobí, které ještě spadá do doby vánoční, a posouvá nás na samotný práh postní doby, do které vstoupíme v polovině příštího týdne Popeleční středou a tak přeneseme svoji pozornost od vánoc směrem k velikonocům. Tento předěl rámuje tradice čtením textu evangelia o tom, jak byl Ježíš před zraky učedníků proměněn. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – únor 2021

Vršovický Hlasatel - únor 2021
sborový časopis náboženské obce ve Vršovicích
123krát staženo

Vršovický Hlasatel – leden 2021

Vršovický Hlasatel - leden 2021
sborový časopis náboženské obce
169krát staženo