Nejnovější články

Kázání 24. ledna 2020 – Utajené evangelium

Jon 3, 1-5.10
Jr 3, 21-4,2
ev. Mk 1, 14-20

Co chvíli je veřejnost překvapována údajnými objevy evangelií, které zůstaly stát stranou pozornosti církve a jejího oficiálního novozákonního kánonu obsahujícího čtyři evangelia. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.1.2020 – Pán pro tělo

1Sm 3, 3b-10.19
1K 6, 12-20
ev. Jn 1, 43-51

Díval jsem se do svého archivu kázání, abych si připomenul obsahy svých předchozích duchovních úvah určených Ekumenickým lekcionářem na dnešní, tedy II. neděli po Zjevení Páně v druhém roce kazatelského cyklu, který je označován písmenem B. (Celý příspěvek…)

Husův sbor opět otevřen

Od neděle 10. ledna je Husův sbor opět otevřen. Platí úřední hodiny v nouzovém stavu pondělí a středa od 13 do 18 hodin. Bohoslužby se konají podle aktuálních protiepidemiologických opatření.

Do kolumbária nevstupujte mimo otevírací dobu bez přístupového čipu. Děkujeme za pochopení.

Záznam bohoslužby v neděli 27.12.2020 – Boží rodiny

https://youtu.be/Lfj2hVkyDig

Hod Boží vánoční 25.12.2020 – záznam bohoslužby

https://youtu.be/0kcBcL6MIGA

Půlnoční bohoslužba 2020 z Husova sboru ve Vršovicích

https://youtu.be/x13c0OObxmA

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2020

Iz 52, 7-10
Žd 1, 1-12
ev. Jn 1, 1-14

Evangelium, které zaznívá o půlnoci vánoční noci, nemá mnoho lidí problém zařadit žánrově buď mezi legendy, nebo dokonce i mezi pohádky. Objevují se v něm andělé, jimi oslovení pastýři, kteří se přicházejí poklonit narozenému Dítěti, od východu spěchají záhadní mudrci vedeni hvězdou až k jeslím narozeného Krále. (Celý příspěvek…)

Půlnoční bohoslužba v Husově sboru

Půlnoční bohoslužba se bude konat v Husově sboru 24.12. ve 23 hodin. Kostel bude přístupný pro veřejnost do naplnění 20% kapacity míst k sezení. Návštěvníci musí mít chráněné dýchací cesty, u vstupu do kostela použít desinfekci a dodržovat rozestupy 2 metry od ostatních osob. Zpěv je povolen pouze v počtu 5 osob (bude se jednat o sólisty chrámového sboru).

Program Půlnoční bohoslužby:

Rybova česká mše vánoční v provedení chrámového sboru Pražští pěvci a doprovodného orchestru.

Trubači půlnoční – L. Svoboda a Pavla Zachařová

Za všechny blízké – J. Neckář

Bohoslužbu slouží farář Husova sboru David Frýdl

Bohoslužba je v přímém přenosu k vidění na kanále youtube na adrese: https://youtu.be/9NYz04SGqgM

Vánoce v Husově sboru

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod. Rybova česká mše vánoční – zpívají Pražští pěvci. Kostel bude přístupný do naplnění 20% míst k sezení v rozestupech 2 metry. Zpívat může nejvýš 5 sólistů.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

27.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.

31.12. Silvestr – Díkůvzdání za uplynulý rok od 17 hod.

Kázání 20.12.2020 – IV. neděle adventní

2Sm 7, 1-5.11-13
Ř 16, 25-27
ev. Lk 1, 26-38

V souvislosti s prvním z biblických textů této neděle, tím, ve kterém král David před prorokem Nátanem přemítá o tom, že postaví pro Hospodinovu schránu Boží dům – chrám Páně, mě napadá úsloví o tom, že když chceme Pána Boha pobavit, máme mu říct o svých plánech. (Celý příspěvek…)