Nejnovější články

Vršovický Hlasatel – červenec 2016

Kázání 7.8.2016 – Neboj se, malé stádce!

Gn 15, 1-6
Žd 11,1-3.8-16
ev. Lk 12,32-40 (41-48)

Kolikrát jako křesťané žehráme: Je nás málo, do kostela už skoro nikdo nechodí! Našim mladým víra nic neříká… (Celý příspěvek…)

Kázání 24.7.2016 – Skutečnost je ON!

Gn 18, 20-32
Koloským 2,6-15 (16-19)
ev. Lk 11, 1-13

Častým tématem autorů filmových i knižních thrillerů je šíření pandemie, která bude ohrožením pro celé lidstvo. Aktuálnost tématu podtrhuje i skutečnost, že co chvíli nás média informují o chorobách, které snadno mohou získat pandemický charakter, to znamená, že se mohou stát hrozbou lidem prakticky na celém světě. (Celý příspěvek…)

Petra Makaloušová – Letní obrazy

Od 20. 7. do 6. 9. 2016 si můžete v Husově sboru můžete prohlédnout obrazy Petry Makaloušové. Srdečně vás zveme. Kostel je otevřen v úředních hodinách farní kanceláře, pokud není uvedeno jinak. Těšíme se na vás.

 

Kázání 19.6.2016 – Vrať se domů a vypravuj!

Iz 65, 1-9
Ga 3, 23-29
ev. Lk 8, 26-39

Měl jsem někoho, kdo mi ve správný čas a na správném místě vypravoval o velikých Božích věcech. Mít takového člověka je nesmírně důležitá věc. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2016

Vršovický Hlasatel – květen 2016

Vršovický Hlasatel – duben 2016

Vršovický Hlasatel – březen 2016

Vršovický Hlasatel – únor 2016