Nejnovější články

Žehnání ratolestí na Květnou neděli 5.4.2020 v Husově sboru ve Vršovicích.

https://youtu.be/_XEOHUb5C78

Kázání 5.4.2020 – neděle ratolestí

Iz 50, 4-7
Fp 2, 5-11
ev. Mt 21, 1-11

Svým způsobem je příznačné, že vstupujeme do svatého velikonočního týdne, ve kterém jsou kostely zavřené, bez lidí, anebo jenom s nepatrnými hloučky těch, kteří se tam sešli – jako my, abychom uvítali Krále přicházejícího na oslátku. (Celý příspěvek…)

Záznam kající bohoslužby 29.3.2020

https://youtu.be/6h5W_1Rgpzk

Kázání 29.3.2020 – Lazar

Ez 37, 12-14
Ř 8, 8-11
ev. Jn 11, 1-45

Lazar z Betánie je nemocný. Naštěstí má ku pomoci své dvě rodné sestry, Marii a Martu, které se o něho s láskou starají. Nemoc, když se má o vás kdo postarat, se snáší lépe, a Marie s Martou se starají, ale nezůstává jenom u praktické pomoci. (Celý příspěvek…)

Záznam kázání z neděle 22.3.2020

Kázání 22.3.2020

Kázání 22.3.2020 – Radujte se!

1Sm 16, 1b.6-7.10-13
Ef 5, 8-14
ev. Jn 9, 1-41

Čtvrtá neděle postní doby nese latinské označení laetare – radujte se. Název je odvozen z veršů 66. kapitoly Izajášova proroctví, verše 10. a 11.: „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali…“ (Celý příspěvek…)

Aktuální oznámení

Milí přátelé,

v pokračujícím čase nouzového stavu, ve kterém se nacházíme, odkazujeme Vaši pozornosti internetové stránky Církev československá husitská v době koronaviru, na kterých najdete aktuální informace důležité pro rozvíjení duchovního života v této církvi v současné době.

Husův sbor ve Vršovicích je toho času uzavřen i o nedělích a bohoslužby pro veřejnost se zde nekonají. Pokračují však modlitby i duchovní život křesťanů, kteří zde společně tvoří tělo našeho Pána Ježíše Krista. V případě, že potřebujete službu svátostmi či duchovního doprovázení, neváhejte se obracet telefonicky či mailem na faráře Davida Frýdla, tel. 731 100 059. Jako i v současnosti nabízejí nejrůznější stravovací podniky službu rozvozu jídel až do domu k zákazníkům, nabízíme my jako husitská církev ve Vršovicích svátosti a další duchovní úkony ve Vašich domovech. Máte-li potřebu přijetí svátosti smíření, útěchy nemocných nebo svaté Kristovy večeře, zavolejte nám a využijte možnosti „rozvážky zdarma“ až k vám domů. Zdravotní a hygienické standardy jsou samozřejmostí.
Myjte se a modlete se! Pán s Vámi!

Kázání 15.3.2020 – Víra v čase virů

Ex 17, 3-7
Ř 5, 1-8
ev. Jn 4, 5-42

Mnozí možná i o tom letošním předvelikonočním půstu přemýšleli, čeho se pustí, co si odepřou a čím to nahradí, až to vláda rozhodla za ně. (Celý příspěvek…)

Výzva k aktuální situaci

Vážení přátelé, členové, příznivci i návštěvníci Husova sboru ve Vršovicích a jeho internetových stránek!

K aktuální zdravotní a společenské situaci vydal biskupský sbor CČSH prohlášení, které je k dispozici zde. Řádné nedělní bohoslužby se proto až do odvolání ruší, kostel zůstane v neděli otevřený příchozím návštěvníkům k modlitbám a rozjímání za účasti kněze, od 10 hodin je v neděli sloužena mimořádná bohoslužba v malém společenství. Vyzýváme všechny, kteří by se jí chtěli zúčastnit, aby před návštěvou kostela důkladně zvážili svůj zdravotní stav, zvláště starší lidi, ale i ty mladší, kteří by svou nemocí mohli ohrozit starší ročníky, u kterých může být průběh případného onemocnění fatální. Prosím, zůstaňte raději doma a spojte se společenstvím církve modlitbou a čtením Písma.

Za uzdravení se modlíme též v pondělí v 9.30. Pán s vámi!

David Frýdl – farář

 

 

Kázání 1.3.2020 – Pokušení na poušti

Gn 2,15-17; 3,1-7
Ř 5, 12-19
ev. Mt 4,1-11

Ježíš je Duchem veden na poušť, aby tam svedl svůj zápas s pokušením, s ďáblem. Hranice je téměř nezřetelná, vede Duch – pokouší ďábel. (Celý příspěvek…)