Nejnovější články

Kázání 25.9.2016 – Hodkovas povalečů

Am 6, 1a. 4-7
1Tm 6, 6-19
ev. Lk 16, 19-31

„Nahý jsem na svět přišel, a nahý z něho odejdu“, říká lidové úsloví, jehož předobrazem je pravděpodobně biblický text z pastorálního listu Timoteovi, ve kterém apoštol svému mladšímu žáku ve víře píše: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 14.8.2016 Přispoř nám víry!

Jr 23, 23-29
Žd 11, 29-12,2
ev. Lk 12, 49-57

Víra hory přenáší, zní v lidovém výrazivu to, co kdysi napsal apoštol Pavel křesťanům do Korintu v 13. kapitole svého prvního listu do jmenovaného města: „kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem…“ (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – srpen 2016

Vršovický Hlasatel – červenec 2016

Kázání 7.8.2016 – Neboj se, malé stádce!

Gn 15, 1-6
Žd 11,1-3.8-16
ev. Lk 12,32-40 (41-48)

Kolikrát jako křesťané žehráme: Je nás málo, do kostela už skoro nikdo nechodí! Našim mladým víra nic neříká… (Celý příspěvek…)

Kázání 24.7.2016 – Skutečnost je ON!

Gn 18, 20-32
Koloským 2,6-15 (16-19)
ev. Lk 11, 1-13

Častým tématem autorů filmových i knižních thrillerů je šíření pandemie, která bude ohrožením pro celé lidstvo. Aktuálnost tématu podtrhuje i skutečnost, že co chvíli nás média informují o chorobách, které snadno mohou získat pandemický charakter, to znamená, že se mohou stát hrozbou lidem prakticky na celém světě. (Celý příspěvek…)

Petra Makaloušová – Letní obrazy

Od 20. 7. do 6. 9. 2016 si můžete v Husově sboru můžete prohlédnout obrazy Petry Makaloušové. Srdečně vás zveme. Kostel je otevřen v úředních hodinách farní kanceláře, pokud není uvedeno jinak. Těšíme se na vás.

 

Kázání 19.6.2016 – Vrať se domů a vypravuj!

Iz 65, 1-9
Ga 3, 23-29
ev. Lk 8, 26-39

Měl jsem někoho, kdo mi ve správný čas a na správném místě vypravoval o velikých Božích věcech. Mít takového člověka je nesmírně důležitá věc. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2016

Vršovický Hlasatel – květen 2016