Nejnovější články

Kázáná 9.7.2017 – Hodný a nehodný

Za 9 ,9-12
Ř 7, 15-25a
ev. Mt 11, 16-19.25-30

Jeden z našich synů dostal za úkol napsat nedlouhý sloh na dané téma: návštěva oblíbeného fotbalového klubu. Na mně pak bylo, abych napsané zkontroloval, případně stylisticky upravil. V jedné z vět napsal Benjamín o člověku, který mu v dešti půjčil bundu, aby ho ochránil před zmoknutím, že je hodný. (Celý příspěvek…)

Kázání 18.6.2017 – Ke dni otců

Ex 19, 2-8a
Ř 5, 1-8
ev. Mt 9, 35-10,8

Vedli jsme se ženou rozhovor, jak obhájit před environmentalisty, rozumějte těmi, kterým leží na srdci obnova a zachování životního prostředí, počet dětí, které jsme zplodili. Doporučení zmíněných ekologických aktivistů totiž zní: „Chcete udělat něco opravdu zásadního pro zlepšení životního prostředí na své planetě? (Celý příspěvek…)

Kázání 21.5.2017 – Pavel na Areopagu

Sk 17, 22-31
1Pt 3, 13-22
ev. Jn 14 ,15-21

Apoštol Pavel na athénském Areopagu sděluje shromážděným, že když procházel posvátná místa Řeků, všiml si oltáře, který byl zasvěcen Neznámému bohu. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.5.2017 – Já jsem ta cesta…

Sk 7, 55-60
1Pt 2, 1-10
ev. Jn 14, 1-14

Šel  jsem v tomto týdnu po hřbitově, kde na jeho centrálním kříži uprostřed byl uveden citát z Janova evangelia 14. kapitoly, 6. verš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Přišly mi na mysl dva pohledy na to samé: kříž uprostřed hřbitova, na něm mrtvý Ježíš, který říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 23.4.2017 – Věřit Vzkříšenému

Sk 2,14a.22-32
1Pt 1,3-9
ev. Jn 20, 19-31

Víra ve Vzkříšeného je vírou v živého Boha, který se člověka dotýká. Povím vám příběh mého dotčení. Byl počátek devadesátých let, končil jsem střední školu. Byl jsem ve věku, kdy člověk hledá a poznává sám sebe, jeho tělesné i duševní procesy ho neustále stavějí do konfrontací s okolím, rodinou i se sebou samotným. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.4.2017 – Byl vzkříšen!

Sk 10, 34-43
Ko 3, 1-4
ev. Jn 20, 1-18

Zaujala mě myšlenka z nedávno slyšeného kázání, a od té doby se k ní opakovaně vracím, že důkazem oprávněnosti víry jsou věřící. Proti tomu mi vyvstává v mysli název knížky svého času v církvi velmi populární Víra bez důkazů. Potřebuje víra dokazování, je zapotřebí víře o něco se opřít v důkazní rovině, a pokud ano, co to má být? (Celý příspěvek…)

Kázání 26.3.2017 – Slepý od Siloe

1Sm 16, 1b.6-7.10-13
Ef 5, 8-14
ev. Jn 9, 1-41

Uzdravení slepého od rybníka Siloe z deváté kapitoly Janova evangelia je jedním ze dvou velkých epických příběhů, které nám tento evangelista líčí. Tím druhým je ještě o něco delší zpráva o Lazarově vzkříšení, jejíž poselství uslyšíme příští neděli. (Celý příspěvek…)

Rozsvítit maják – divadelní instalace na horizontu událostí

„Kniha je rozepsaná, lampa majáku stále nesvítí. Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět.“

Volně inspirováno textovým fragmentem E. A. Poea – Maják

WEB plakátek Maják (1)Festivalový projekt, který spojuje mladé i renomované divadelní a výtvarné umělce z Čech a Německa, kteří se představí veřejnosti během tří dubnových večerů. Na ně plynule navazují až do června trvající výstavy Vladimíra Murtina, Herbertla Ristla, Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka v prostorách Husova sboru ve Vršovicích. (Celý příspěvek…)

Kázání 19.2.2017 Vy jste však Kristovi

Lv 19, 1-2.17-18
1K 3, 10-11.16-23
ev. Mt 5, 38-48

Vybavíme si konkrétní situaci, ve které jsme se naposledy zachovali v intencích toho, co říká Kristus svým učedníkům v Kázání na hoře? Vezměme to pěkně popořádku. Pán Ježíš cituje jeden z pilířů starozákonního morálního systému, mojžíšovské „oko za oko, zub za zub,“ u toho však nezůstává. (Celý příspěvek…)

Vernisáž výstavy

Centrum Mana, z.s. a Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.vás zvou na slavnostní vernisáž výstavy CID a přátelé k 25. výročí CID, z.s. v rámci projektu Výstavy handicapovaných umělců

Vernisáž se uskuteční v pondělí 13. 2. 2017 od 17.30 hodin v Husově sboru ve velkém sále kostela, Moskevská 34, Praha 10 – Vršovice (tramvajová zastávka Vršovické náměstí – tram 4, 22)

Další vystavující:

Fotografie: Ivan Navrátilík, Pavel Rydl

Malba: Ludmila Krestešová, Martin Krajíček

Kresba: Peter Galád

Poezie: Viola Jíchová, Michal Čagánek

Program vernisáže: Vendulka Podlešáková a Nicol Tomancová – líbezné tóny harfy !

Viola Jíchová a Michal Čagánek – poezie v přednesu i v hudbě a zpěvu !

Výstava otevřena:po – 9. – 12.00 13.00 – 17.00út – 12.00 – 17.00st – 9. – 12.00 13.00 – 18.00

Výstava potrvá do 5. 3. 2017

www.cidpraha8.cz

www.husuvsbor.cz

www.vrsovickedivadlo.cz