Nejnovější články

Kázání 22.5.2016 Moudrost Boží a moudrost lidská

Př 8, 1-3. 22-31
Ř 1, 1-6
ev. Jn 16, 12-15

Moudrost je hodnota, kterou Bible nad jiné vyzdvihuje. Jsou jí věnovány obsáhlé pasáže, a celé dvě biblické knihy reprezentují žánr takzvané mudroslovné literatury. (Celý příspěvek…)

Kázání 15. 5. 2016 – Otci vlasti k narozeninám

Sk 2, 1-1
Ř 8, 14-17
ev. Jn 14, 8-17

Ve výroční den narození panovníka z Boží milosti Karla IV., seděl jsem na náměstí, nesoucí jeho jméno, a přemýšlel, jak se za těch sedm set let svět proměnil k nepoznání. (Celý příspěvek…)

Kázání 24.4.2016 – Milujte se navzájem!

Skutky 11,1-18
Zjevení 21,1-6
ev. Jn 13,31-35

Mít lásku jedni ke druhým, nabádá Ježíš svoje učedníky. Jde to vůbec, není to požadavek podobný tomu, ve kterém Spasitel ukládá, že když tě někdo uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou? (Celý příspěvek…)

Výroční zprávy 2015

hospodaření 2015

Výroční zpráva za rok 2015

zpráva o hospodaření 2015

 

Kázání 20.3.2016 – Rod trpný a rod činný

Iz 52,13 – 53,12
Fp 2, 5-11
ev. Lk 22,39 – 23,56

Biblické texty Květné neděle nás uvádějí k samotnému jádru velikonočního poselství víry v Krista. (Celý příspěvek…)

Kázání 20.2.2016 – Příběhy

Gn 15, 5-12.17-18
Fp 3, 17-4,1
ev. Lk 13, 31-35

Děti rády poslouchají příběhy. A nemusí to nutně být příběhy se složitou a gradující zápletkou, kde nebude nouze o překvapivé a nečekané zvraty. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.2.2016 – Jiřinka

Dt 26, 1-11
Ř 10, 8b-13
ev. Lk 4, 1-13

Vstoupili jsme do doby postní a tak je znovu na místě otázka „čeho se pustíme?“ Slyšíme to jasně, základem slova půst je sloveso pustit: půst pustit. Co opustíme, čeho se vzdáme, a proč vůbec něco opouštět, něčeho se vzdávat, není život přesným opakem řečeného? Vždyť život se spíš jeví jako sled neustálého nabývání. (Celý příspěvek…)

Kázání 24.1.2016 – Čitelný pro druhé…

Neh 8, 1-3.5-6.8-10
1K 12, 13-31a
ev. Lk 4, 14-21

Fridrich Nietzsche, syn luterského faráře, pozdější student teologie, v jehož rodině byla z obou stran řada významných duchovních, se vyjádřil v odpovědi na svou kritiku křesťanství, že by byl křesťanem, kdyby viděl větší přesvědčivost křesťanů. (Celý příspěvek…)

Bohoslužba 2. ledna 2016

Bohoslužba s poděkováním za život Jaroslavy Neckářové (1940-2015) se bude konat v Husově sboru ve Vršovicích 2. ledna 2016 od 14.00 hodin. Slouží David Frýdl – farář ve Vršovicích.

 

Dovolená v Husově sboru

V úterý 29. 12. a ve středu 30. 12. 2015 bude Husův sbor ve Vršovicích uzavřen z důvodů čerpání dovolených. Nevstupujte, prosím, do kolumbárií bez přístupových čipů. Děkujeme za pochopení.