Nejnovější články

Kázání 30.10.2016 – U Zachea darebáka

Iz 1, 10-18
2Te 1, 1-4.11-12
ev. Lk 19, 1-10

Zacheova urputná snaha spatřit Ježíše připomíná chování, kterého jsme čas od času svědky, když se má někam dostavit veliká mediální hvězda. (Celý příspěvek…)

Dušičky 2016

Otevírací doba o Dušičkách

28.10. pátek 10-17

29.10. sobota 10-17

30.10. neděle 10-17

31.11. pondělí 9-18

1.11. úterý 9-18

2.11. středa 9-18

Modlitba za zesnulé ve středu 2.11. v 17.30 v kolumbáriu Husova sboru. V 18.00 Requiem v hlavním sále kostela.

R.I.P. Requiescat in pace.

 

Kázání 23.10.2016 – Farizeus a celník

Jr 14, 7-9.19-22
2Tm 4, 6-8.16-18
ev. Lk 18, 9-14

„Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník,“ tak začíná Ježíš své podobenství v podání evangelisty Lukáše. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.10.2016 Návyk

Gn 32, 23-31
2Tm 3, 14-4,5
ev. Lk 18, 1-8

„Opakování matka moudrosti“. Tak shrnuje známé úsloví dávnou pravdu o tom, že osvojit si nějakou dovednost, poznatek, schopnost či postoj nelze jinak, nežli vytrvalým opakováním. (Celý příspěvek…)

Kázání 25.9.2016 – Hodkovas povalečů

Am 6, 1a. 4-7
1Tm 6, 6-19
ev. Lk 16, 19-31

„Nahý jsem na svět přišel, a nahý z něho odejdu“, říká lidové úsloví, jehož předobrazem je pravděpodobně biblický text z pastorálního listu Timoteovi, ve kterém apoštol svému mladšímu žáku ve víře píše: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 14.8.2016 Přispoř nám víry!

Jr 23, 23-29
Žd 11, 29-12,2
ev. Lk 12, 49-57

Víra hory přenáší, zní v lidovém výrazivu to, co kdysi napsal apoštol Pavel křesťanům do Korintu v 13. kapitole svého prvního listu do jmenovaného města: „kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem…“ (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – srpen 2016

Vršovický Hlasatel – červenec 2016

Kázání 7.8.2016 – Neboj se, malé stádce!

Gn 15, 1-6
Žd 11,1-3.8-16
ev. Lk 12,32-40 (41-48)

Kolikrát jako křesťané žehráme: Je nás málo, do kostela už skoro nikdo nechodí! Našim mladým víra nic neříká… (Celý příspěvek…)

Kázání 24.7.2016 – Skutečnost je ON!

Gn 18, 20-32
Koloským 2,6-15 (16-19)
ev. Lk 11, 1-13

Častým tématem autorů filmových i knižních thrillerů je šíření pandemie, která bude ohrožením pro celé lidstvo. Aktuálnost tématu podtrhuje i skutečnost, že co chvíli nás média informují o chorobách, které snadno mohou získat pandemický charakter, to znamená, že se mohou stát hrozbou lidem prakticky na celém světě. (Celý příspěvek…)