Nejnovější články

Kázání 14.2.2016 – Jiřinka

Dt 26, 1-11
Ř 10, 8b-13
ev. Lk 4, 1-13

Vstoupili jsme do doby postní a tak je znovu na místě otázka „čeho se pustíme?“ Slyšíme to jasně, základem slova půst je sloveso pustit: půst pustit. Co opustíme, čeho se vzdáme, a proč vůbec něco opouštět, něčeho se vzdávat, není život přesným opakem řečeného? Vždyť život se spíš jeví jako sled neustálého nabývání. (Celý příspěvek…)

Kázání 24.1.2016 – Čitelný pro druhé…

Neh 8, 1-3.5-6.8-10
1K 12, 13-31a
ev. Lk 4, 14-21

Fridrich Nietzsche, syn luterského faráře, pozdější student teologie, v jehož rodině byla z obou stran řada významných duchovních, se vyjádřil v odpovědi na svou kritiku křesťanství, že by byl křesťanem, kdyby viděl větší přesvědčivost křesťanů. (Celý příspěvek…)

Bohoslužba 2. ledna 2016

Bohoslužba s poděkováním za život Jaroslavy Neckářové (1940-2015) se bude konat v Husově sboru ve Vršovicích 2. ledna 2016 od 14.00 hodin. Slouží David Frýdl – farář ve Vršovicích.

 

Dovolená v Husově sboru

V úterý 29. 12. a ve středu 30. 12. 2015 bude Husův sbor ve Vršovicích uzavřen z důvodů čerpání dovolených. Nevstupujte, prosím, do kolumbárií bez přístupových čipů. Děkujeme za pochopení.

Kázání 27.12.2015 – Svatá rodina

1Sm 2, 18-20.26
Kol 3, 12-17
ev. Lk 2, 41-52

Vánoce jsou svátky výrazně rodinného charakteru. Právě svým zacílením na rodinu se výrazně odlišují od jiných svátků v běhu roku a tím získávají na své mimořádnosti. (Celý příspěvek…)

Kázání na Půlnoční 24.12.2015 Dárky nechtěný…

Iz 9, 1.5-6 (2.6-7)
Tt 2, 11-14
ev. Lk 2, 1-14

Komentátor Lidových novin, redaktor Jiří Peňás, uveřejnil těsně před Vánocemi pozoruhodný článek s názvem České Vánoce? Nepříjemný odér trdelníku, debilní sněhuláci a psí boudy. Zamýšlí se v něm nad tím, jak Češi slaví Vánoce. Byl jsem tím komentářem, který se mi jeví jako bryskní analýza úrovně slavení českých Vánoc, dotčen hned několikrát. (Celý příspěvek…)

Vánoce 2015

Kázání 22.11.2015 – Bilance

Da 7, 9-10,13-14
Zj 1, 4b-8
ev. Jn 18, 33-37

Dnešní nedělí Krista krále, ale také nedělí, která je v reformačních církvích slavena jako Den Bible, se uzavírá církevní rok. Za týden, dá-li Pán, budeme vstupovat do Adventu, tedy do nového, dalšího roku církve. Jaký byl pro nás ten, který se právě uzavírá? (Celý příspěvek…)

Kázání 15.11.2015 Mějte se na pozoru!

Dn 12, 1-3
Žd 10, 31-39
ev. Mk 13, 1-11

Před pařížským klubem Bataclan na Boulevardu Voltaire jsem stál v dlouhé frontě, která se zde vytvořila před tím, nežli se dveře podniku otevřely, aby mohli vstoupit návštěvníci večerního koncertu. (Celý příspěvek…)

Kázání 1. 11. 2015 – Největší z přikázání

Dt 6, 4-9
Žd 9, 11-15
ev. Mk 12, 28b-34

Při své službě ve farní kanceláři, sdělil mi Karel Červený obsah rozhovoru, který mimoděk vyslechl ve Vršovickém knihkupectví: „Prosím vás, potřebovala bych nějaký výcuc z Bible.“ „Cože? Výcuc z Bible? Tak to opravdu nemáme…“ (Celý příspěvek…)