Nejnovější články

Kázání o III. neděli adventní 13.12.2020

Iz 61, 1-4.8-11
1Te 5, 16-24
ev. Jn 1, 6-8.19-28

Tak jsem zase jednou seděl nad prázdnou obrazovkou. Rozumějte, kdybych svá kázání psal perem na papír, měl bych před sebou prázdný list, ale protože je píšu na počítači, svítila na mě do tmy farní kanceláře, spoře osvětlované světlem adventní svíce, kterou si zvu na pomoc pokaždé, když potřebuji prosvětlit temnotu vně, ale především uvnitř mé hlavy, prázdná stránka textového editoru. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – prosinec 2020

Vršovický Hlasatel - prosinec 2020
sborový časopis
148krát staženo

Záznam bohoslužby 22.11.2020 Poslední neděle církevního roku

https://youtu.be/bLL_wBqNDak

Kázání 22.11.2020 – O Posledním soudu

Ez 34, 11-16.20b-24
Ef 1, 15-23 ev. Mt 25, 31-46

Ježíšovo slovo o posledním soudu je zároveň podle evangelisty Matouše posledním Ježíšovým souvislým sdělením formou podobenství, které učedníkům stačil předat předtím, nežli se před ním otevřela pašijová cesta bolesti, umučení a smrti. (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby z 15.11.2020

https://youtu.be/St5joxGMuR4

Kázání 15.11.2020 – O hřivnách

Sof 1, 7.12-18
1Te 5, 1-11 ev. Mt 25, 14-30

Když jsem usedal nad přípravou tohoto kázání a otevřel lekcionář s biblickými texty předepsanými na předposlední neděli církevního roku, a shledal, že ústředním kazatelským textem je známé Matoušovo podobenství o hřivnách, napadlo mě: „Bože, už zase? Vždyť o hřivnách jsem kázal nedávno, co k tomu ještě dodat originálního?“ (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby z 8.11.2020

https://youtu.be/QDIS8frtncQ

Vršovický Hlasatel – listopad 2020

Záznam dušičkové pobožnosti 1.11.2020 z Husova sboru ve Vršovicích

https://youtu.be/h3MNUaOYbNc

 

Kázání 1.11.2020 – Dušičky v čase koronavirovém

Mdr 3, 1-9
1K 15, 50-58
ev. Jn 5, 24-27

Jsme v čase dušičkovém – v čase rozpomínání se na ty, kteří z našeho života odešli cestou všeho pozemského. (Celý příspěvek…)