Nejnovější články

Sborová dovolená v Jeseníkách 23.7.-30.7.2005

Ve dnech 23. až 30. července 2005 se přes 30 členů naší náboženské obce a několik matek docházejících do našeho Mateřského klubu zúčastnilo společné sborové dovolené, která se konala v oblasti Jeseníků. Pobytu se z velké části zúčastnily rodiny s dětmi a tak se na týden sešlo pod jednou střechou šestnáct dospělých a stejný počet dětí. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 10. září 2004

Přítomni: dle prezenční listiny D. Frýdl, M. Svoboda, K. Kopčilová, D. Krausová, B. Markové, D. Čáp, R. Miinra, p. Křemen, O. Kulhavý, Hosté: br. biskup K. Bican, p. Balek, M. Nytra, L. Pajchlová, p. Sůva (Celý příspěvek…)

Spoutání satanem

Iz 58, 13-14
Žd 12, 22-29
ev. Lk 13, 10-17

B+S,

jenom za několik málo dní si budeme připomínat třetí výročí tragických událostí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Brutalita tehdejšího útoku vyrazila dech doslova celému civilizovanému světu, který v něm již tehdy začal hledat znamení přicházejícího apokalyptického věku. (Celý příspěvek…)

Následování Krista

2Kr 19,19-21
Ga 5, 16-25
ev. Lk 9,57-62

B+S,

hlavním motivem biblického textu ze závěru deváté kapitoly Lukášova evangelia je téma následování. Podle tradice postupně za Ježíšem přišli tři lidé, kteří mu sdělili své rozhodnutí následovat ho. Obecně se má za to, že všichni byli odmítnuti, ačkoliv o tom evangelista nevypovídá ani slovo. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 25. června 2004

Přítomni: dle prezenční listiny D.Frýdl, M. Svoboda, K. Kopčilová, D. Krausová, B. Marková, D. Čáp, R. Mimra, O. Kulhavý (Celý příspěvek…)

Rozhovor s patriarchou Církve Československé Husitské Thdr. Janem Schwarzem

Začnu stejnou otázkou, kterou jsem před měsícem položil pražskému biskupovi Karlu Bicanovi: v čem spatřujete hlavní příčiny současné kritické situace církve? Jedná se o chybu jednotlivců nebo jednotlivce, anebo se jedná o systémovou chybu?
(Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 21. května 2004

Přítomni: dle prezenční listiny D. Frýdl, M. Svoboda, K. Kopčilová, B. Marková, Z. Blahna, D. Čáp, R. Mimra, O. Kulhavý (Celý příspěvek…)

Rozhovor s pražským biskupem Karlem Bicanem

Bratře biskupe, v čem spatřujete hlavní příčinu současné kritické situace, ve které se církev nachází? Jedná se chybu jednotlivců nebo jednotlivce, anebo je chyba v systému? (Celý příspěvek…)

O misii

Ž 68,17-21
Sk 16,8-15
ev. J 14,21-31

B+S,

v předvečer svatodušních svátků by měla církev znovu promýšlet svoje povolání k misii. Právě ta je jejím prvořadým úkolem a můžeme jí označit i za jediný důvod pro její setrvání v čase následujícím po Kristově vzkříšení. (Celý příspěvek…)

Ježíš je náš Pán

Ž 148
Sk 11,1-18
ev.Jn 13,31-36

B+S,

Janem popisovaná scéna Ježíšova rozhovoru s učedníky se odehrála krátce po skončení poslední večeře, jejíž součástí bylo podle čtvrtého evangelisty i umývání nohou. Jidáš v tu chvíli již večeřadlo opustil a odešel, aby Ježíše zradil. (Celý příspěvek…)