Nejnovější články

Zápis ze schůze Rady starších 13. února 2004

Přítomni: B. Marková, K. Kopčilová, R. Mimra, M. Svoboda, D. Frýdl, hosté: K. Bican, M. Peraica, P. Skála (Celý příspěvek…)

Rybáři lidí

Iz 6,1-8
1K 15,1-11
ev. Lk 5,1-11

B+S,

představa, že bych byl rybářem mi nikdy nebyla blízká. Na rybaření – alespoň v českých podmínkách, jsem vždy nahlížel jako na zálibu, kde hlavní náplní je čekání. (Celý příspěvek…)

Laskavé slovo je mocné

Jr 1,4-8
1K 13,1-7
ev. Lk 4,31-44

B+S,

jedním z charakteristických znaků naší současnosti je život v neustálém poklusu. Přestože je nám díky úrovni medicínského i společenského poznání dopřáno žít své životy mnohem déle, nežli tomu bylo u našich předků, je náš delší život vyplňován celou řadou faktorů, které ti, co tu byli před námi, téměř neznali. (Celý příspěvek…)

Duchovní dary

Iz 62,1-5
1K 12,1-11
ev. 2, 1-11

B+S,

apoštolské slovo z dvanácté kapitoly prvního listu do Korintu nás upomíná na důležitý rozměr života z víry, který má širší souvislost s životem v církvi: apoštol Pavel hovoří o tzv. charismatech – duchovních darech, které ze své milosti dává Bůh věřícímu lidu. (Celý příspěvek…)

Znáte ho? Ježíš…

Jednoduchá otázka na kterou známe jednoduchou odpověď: „Samozřejmě že ho známe. Je to Ježíš…“ Tak odpovídáme my, kteří jsme se s ním v životě už potkali. Ale co ten obrovský zástup okolo nás, který o něm slyšel jenom z doslechu? Přebíral informace z druhé třetí i čtvrté ruky ale sám nikdy nepocítil, jaké to je setkat se s tím, který přišel aby zachránil svět i každého člověka. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady Starších ze dne 16. ledna 2004

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, M. Křemen , D. Čáp, D. Krausová, K. Kopčilová, B. Marková (dle prezenční listiny). (Celý příspěvek…)

Křest

Iz 43,1-7
Sk 8,14-17
ev. Lk 3,21-22

B+S,

křest stojí na počátku každého uvědomělého a veřejně dávaného najevo života z víry v Krista. Tímto jedinečným duchovním aktem jsme vyčleňováni z tohoto světa, abychom byli přeneseni do království Božího Syna. (Celý příspěvek…)

Vršovická výzva

Dáno v lednu roku Boží milosti 2004 na vědomí členům Církve československé husitské
(Celý příspěvek…)

Máří Magdaléna!

Ž 78,3-7
Ř 1,16-17
ev. Mk 14,3-9

B+S,

přiznám se, že už mě ten Ježíšek moc nebaví. Jako dítě jsem ho měl docela rád. (Celý příspěvek…)

Zápis z jednání Rady starších 19. prosince 2003

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, R. Mimra, K. Kopčilová, B. Marková, D. Krausová, J. Pokorná jako host.

(Celý příspěvek…)