Nejnovější články

Zápis ze schůze Rady starších 23. září 2003

Přítomni: D. Krausová, D. Frýdl, M. Svoboda, K. Kopčilová, B. Marková, M. Křemen, J. Pokorná, j.h. (Celý příspěvek…)

Rada na rozcestí života

J 21,14-18
Ef 6,10-20
ev. J 6,60-71

B+S,

lidský život bývá často přirovnáván k cestě. Nastupujeme na ní v okamžiku svého narození, scházíme z ní ve chvíli své smrti. Cesty však mohou být nejrůznější: od krátkých přes středně dlouhé, až k těm nejdelším. (Celý příspěvek…)

Mít jazyk, který podpírá

Iz 50,4-5
Jk 3,1-12
ev. Mk 8,27-33

B+S,

průměrná slovní zásoba dospělého Čecha se pohybuje okolo hodnoty dvě stě padesáti tisíc slov. Mezní hranice součtu všech slov, které v češtině existují je potom ještě mnohem větší. (Celý příspěvek…)

Chléb živý

1Kr 19,3-9a
Ef 4,22-5,2
ev. Jn 6,37-51

B+S,

v sebezjevitelských Ježíšových slovech o chlebu života, či chlebu živém, nacházíme další spojitost s příběhem, který je zaznamenán v synoptických evangeliích. (Celý příspěvek…)

Nasycení hladovějících

2Kr 4,42-44
Ef 3,10-21
ev. Jn 6,1-15

B+S,

všechna čtyři biblická evangelia svorně, bez přílišných rozdílností, tradují svérázný příběh z doby Ježíšova působení: je jím zázračné nasycení hladovějících zástupů, které se okolo Ježíše shromáždily. Co to bylo za zvláštní událost, která vykazuje všechny znaky „přírodního zázraku“? (Celý příspěvek…)

Charisma a řád, aneb Jsme proroky ve své vlasti?

Ex 2,1-5
2K 12,1-13
ev. Mk 6,1-13

B+S,

v dějinách křesťanské církve od jejích samotných prvopočátků až do nejžhavější současnosti můžeme vysledovat stále přítomné napětí mezi úsilím a snahou o řád, který vede k institucionalizaci jejích projevů na straně jedné, a na straně druhé zůstává živelné a charismatické jednání některých, či dokonce celé části, jejích představitelů. (Celý příspěvek…)

Dcera Jairova

Pl 3,22-26
2K 7,8-13
ev. Mk 5,21-43

B+S,

v souvislosti s biblickým textem o zázračném uzdravení dcery Jairovy, který je proložen dalším příběhem o uzdravení ženy trpící krvotokem, mi na mysl přišel nápis, který velký český umělec František Bílek vepsal na bohoslužebný kalich Karla Farského: „Život lidský – trpký kalich času.“ (Celý příspěvek…)

Neuralgický bod českého ekumenismu

Spor o apoštolskou sukcesi v zrcadle Českého zápasu
Jaroslav Vokoun
Srovnávací studie, zveřejněná v křesťanském časopise Getsemany 6/2003. Publikováno se svolením redakce. (Celý příspěvek…)

Pozdravení pokoje – odpověď Liturgického sněmovního výboru

Rada starších Náboženské obce
Církve československé husitské Moskevská 34
Praha 10 – Vršovice
Na vědomí: Diecézní rada CČSH Praha

Věc: Odpověď Liturgického sněmovního výboru na návrh přijmout „pozdravení pokoje“ jako alternativní prvek do Liturgie Karla Farského.
(Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 1. července 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, R. Mimra, D. Krausová, H. Rodová, K. Kopčilová, B. Marková (Celý příspěvek…)