Nejnovější články

Kázání 19.5.2019 – O tom, co je bolestné

Sk 11, 1-18
Zj 21, 1-6
ev. Jn 13, 31-35

Účastnil jsem se v tomto týdnu rozhovoru, který se týkal v současnosti hojně diskutovaného a bolestného tématu zneužívání v církvi, přičemž radikální názor v debatě byl: zrušení a zákaz církve. (Celý příspěvek…)

Kázání 12.5.2019 – Žena jménem Tabita

Sk 9, 36-43
Zj 7, 9-17
ev. Jn 10, 22-30

Tři povelikonoční texty z Nového zákona jsou základem kazatelské zvěsti této neděle. (Celý příspěvek…)

Kázání 28.4.2019 – Ježíš vprostřed nás!

Sk 5, 27-32
Zj 1, 4-8
ev. Jn 20, 19-31

Setkávání Vzkříšeného s učedníky je dobou, ve které se rodí církev. Před týdnem jsem hovořil o v těchto setkáních přítomném pohybu od jednotlivého ke kolektivnímu. Jednotlivec, kterému se stane víra, je postižen vírou, je ze svého individualismu směřován do společenství. (Celý příspěvek…)

Kázání 21.4.2019 – Viděli jsme Pána!

Sk 10, 34-43
1K 15, 19-26
ev. Jn 20, 1-18

Letošní Velký pátek prožila část z nás ve společenství ostatních věřících z našeho sboru na křížové cestě od kaple sv. Stapina, odkud jsme se vydali ke čtrnácti zastavením, která vedla malebnou přírodní scenérií rezervace Klokočka u Bakova nad Jizerou. (Celý příspěvek…)

Kázání 23.3.2019 – O náš milý Bože

Gn 55, 1-9
1K 10, 1-13
ev. Lk 13, 1-9

Opět se u nás doma čtou Broučci. Dorostla další várka posluchačů, pro které je půvabná Karafiátova knížka, která je ve skutečnosti do podoby bajky oděná esence kalvínské teologie o předurčenosti, vděčným námětem k přemýšlení. „Jak to, že se ti broučci modlí před spaním stejně jako my?“ diví se Šaronka, kdykoliv se broučci modlí „Podvečer tvá čeládka“, a nemůže pochopit, že ne broučci se modlí podle nás, ale my se modlíme podle broučků. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.3.2019 – Dar víry

Gn 15, 5-12.17-18
Fp 3, 17-4,1
ev. Lk 13, 31-35

Byli jsme pozváni do Vinohradského divadla na premiéru Fanny a Alexandr, podle slavného Bergmanova filmu, který tento věhlasný a světově proslulý tvůrce koncipoval jako své opus magnum – shrnutí životního a uměleckého směřování, žádné další dílo potom už pro velké filmové plátno nenatočil. (Celý příspěvek…)

Kázání 10.2.2019 – Výkon a úspěch

Iz 6, 1-8 (9-13)
1K 15, 1-11
ev. Lk 5, 1-11

Žijeme ve společnosti, která je do velké míry definována rovnicí „výkon = úspěch.“ Jenom ten je úspěšný, kdo je výkonný. (Celý příspěvek…)

Kázání 20.1.2019 – O poslušnosti

Iz 62, 1-5
1K 12, 1-11
ev. Jn 2, 1-11

Šokující proměna vody ve víno, jako počátek Ježíšových zázraků je vděčným kazatelským námětem. (Celý příspěvek…)

Kázání 13.1.2019 – Být u vytržení

Iz 62, 1-5
1K 12, 1-11
ev. Lk 3, 16-17. 21-22

Do ordinace našeho dětského lékaře v tomto týdnu slunce nevstoupilo, jenom odlesk jeho slávy. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

23.12. neděle IV. adventní – bohoslužba v 10 hod.

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

30.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.
31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok od 16 hod.

(Kolumbárium bude otevřeno celý Štědrý den (10-23) a dále v uvedených dnech s výjimkou 31.12. od 9 do 12 hodin.)