Nejnovější články

Pane, ať vidíme!

Jr 30,17-19
Žd 7,23-28
ev. Mk 10,46-52

B+S,

slepý žebrák Bartimaios sedával každý den u jerišské brány. Neviděl a proto přicházel pravidelně na místo, kde by byl dobře vidět. Každý z kolemjdoucích si ho musel všimnout, každému, byť na malý okamžik, se musela do mysli otisknout vzpomínka na slepého muže. (Celý příspěvek…)

Dušičky

Iz 25,6-9
Zj 21,1-8
ev. Jn 11,32-44

B+S,

Jan Werich se kdysi podivoval – samozřejmě že v rovině humorné, i když se jednalo o humor černý, kdože to má dnešního dne svátek. Kdo je to ten záhadný Památka zesnulých a proč je tolik lidí právě jeho svátkem tak zaujato? (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 21. listopadu 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, D. Krausová, K. Kopčilová, R. Mimra, D. Čáp; hosté: manželé Melničukovi, M. Mimrová (Celý příspěvek…)

Kristus a rodina

Gn 2,18-24
Žd 2,5-12
ev. Mk 10,2-9

B+S,

Ježíšovo slovo, ve kterém kriticky hodnotí soudobou židovskou rozvodovou praxi, se neposlouchá v podmínkách současné společnosti zrovna nejpříjemněji. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 24. října 2003

Přítomni: Krausová Dana, Svoboda Miroslav, Kopčilová Kamila, Marková Bohuslava, Křemen Milan, Frýdl David, Šafaříková Simona – host (Celý příspěvek…)

O údech a pokušeních

Nu 11,26-29
Jk 5,13-20
ev. Mk 9,38-50

B+S,

mít sůl v sobě a žít mezi sebou v pokoji, nabádá v závěru své řeči Ježíš učedníky. Jakou slanost měl na mysli a jak pochopit jeho předchozí slova o zbavení se jednotlivých tělesných částí, pokud by nás sváděly ke hříchu? (Celý příspěvek…)

Psí život

Iz 35,3-6
Jk 2,12-23
ev. Mk 7,24-37

B+S,

na první pohled by se mohlo zdát, že příběh o Ježíšově uzdravení dcery syrofenické ženy je jen dalším z dlouhé řady podobných textů o zázračných uzdraveních, tak, jak nám jej interpretují bibličtí autoři. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 23. září 2003

Přítomni: D. Krausová, D. Frýdl, M. Svoboda, K. Kopčilová, B. Marková, M. Křemen, J. Pokorná, j.h. (Celý příspěvek…)

Rada na rozcestí života

J 21,14-18
Ef 6,10-20
ev. J 6,60-71

B+S,

lidský život bývá často přirovnáván k cestě. Nastupujeme na ní v okamžiku svého narození, scházíme z ní ve chvíli své smrti. Cesty však mohou být nejrůznější: od krátkých přes středně dlouhé, až k těm nejdelším. (Celý příspěvek…)

Mít jazyk, který podpírá

Iz 50,4-5
Jk 3,1-12
ev. Mk 8,27-33

B+S,

průměrná slovní zásoba dospělého Čecha se pohybuje okolo hodnoty dvě stě padesáti tisíc slov. Mezní hranice součtu všech slov, které v češtině existují je potom ještě mnohem větší. (Celý příspěvek…)