Nejnovější články

Kázání III. neděle adventní – Matanoia

Sf 3, 14-20
Fp 4, 4-7
ev. Lk 3, 7-18

Lidi, přicházející ke křtu, si zpravidla církev hýčká. Věnuje jim zvláštní péči formou tzv. katecheze – přípravy na křest, která probíhá individuálně, v případě, že je katechumenů – žadatelů o křest, více, děje se tak formou přípravných kurzů. (Celý příspěvek…)

Kázání 9.12.2018 – II. adventní Pohněte se!

Ba 5, 1-9
Fp 1, 3-11
ev. Lk 3, 1-6

Ze čtyř evangelistů je Lukáš nejvíc charakteristický svým příklonem k tomu, zasazovat jím popisované děje do historického rámce. (Celý příspěvek…)

Kázání 28. října 2018 – Církvi národa mého

Iz 28, 14-16
Ef 2, 19-22
ev. Jn 15, 17-27

Československá církev husitská je o třináct měsíců a dvanáct dnů mladší sestra Československého státu. (Celý příspěvek…)

Kázání 21.10.2018 – Služebníkem všech

Iz 53, 4-12
Žd 5, 1-10
ev. Mk 10, 35-45

Źádosti synů Zebedových rozumím tak, že chtěli získat výhody ze své známosti s Pánem. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.10.2018 Kdo může být spasen?

Am 5, 6-7.10-15
Žd 4, 12-16
ev. Mk 10, 17-31

V rozhovoru s katechumeny – těmi, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu, jsme otevřeli otázku vzájemného vztahu mezi konáním skutků milosrdenství a Boží milostí v křesťanství. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.9.2018 – O následování

Iz 50, 4-9a
Jk 3, 1-12
ev. Mk 8, 27-38

Petrova odpověď Ježíšovi u Cesareje Filipovi: „Ty jsi Mesiáš,“ na otázku: „Za koho mě lidé pokládají?“ je křesťanským vyznáním víry. Petr o Ježíši vyznává, že je Kristem. (Celý příspěvek…)

Kázání 9.9.2018 – Zbožnost zástupná

Iz 35, 4-7a
Jk 2, 1-5
ev. Mk 7, 24-37

Pro specifický způsob praktikování víry v husitské církvi razím dlouhodobě označení „zástupná zbožnost.“ Slyšeli jste ho ode mě už mnohokrát. Kdybych byl dotazován na to, co považuji za největší specifikum své církve, asi bych argumentoval právě zástupnou zbožností. (Celý příspěvek…)

Kázání 26.8.2018 – Stanou se zázraky

Joz 24, 1-2a.14-17.18b
Ef 5, 25-33
ev. Jan 6, 56-69

Už druhým rokem za sebou jsme v prázdninovém čase navštívili vyhlášené poutní místo Neratov v Orlických horách. A stejně jako loni v rámci sborové dovolené, i letos to byl pro nás zúčastněné působivý duchovní zážitek. (Celý příspěvek…)

Kázání 12.8.2018 – V síle toho pokrmu

1Kr 19, 4-8
Ef 4, 25-5,2
ev. Jn 6, 41-51

Nápadně to připomíná pohádkový příběh: unavený muž jde pouští, zmožený žárem, utrmácený dlouhou cestou nehostinnou krajinu. (Celý příspěvek…)

Kázání 1.7.2018 – Daleko do kostela, blízko do nebe

Pl 3, 24-33
2K 8, 7-15
ev. Mk 5, 21-43

„Daleko do kostela – blízko do nebe“, slýchával jsem před lety toto úsloví, když jsem začínal duchovenskou službu v kraji Zapadlých vlastenců. (Celý příspěvek…)