Nejnovější články

Výzva k aktuální situaci

Vážení přátelé, členové, příznivci i návštěvníci Husova sboru ve Vršovicích a jeho internetových stránek!

K aktuální zdravotní a společenské situaci vydal biskupský sbor CČSH prohlášení, které je k dispozici zde. Řádné nedělní bohoslužby se proto až do odvolání ruší, kostel zůstane v neděli otevřený příchozím návštěvníkům k modlitbám a rozjímání za účasti kněze, od 10 hodin je v neděli sloužena mimořádná bohoslužba v malém společenství. Vyzýváme všechny, kteří by se jí chtěli zúčastnit, aby před návštěvou kostela důkladně zvážili svůj zdravotní stav, zvláště starší lidi, ale i ty mladší, kteří by svou nemocí mohli ohrozit starší ročníky, u kterých může být průběh případného onemocnění fatální. Prosím, zůstaňte raději doma a spojte se společenstvím církve modlitbou a čtením Písma.

Za uzdravení se modlíme též v pondělí v 9.30. Pán s vámi!

David Frýdl – farář

 

 

Kázání 1.3.2020 – Pokušení na poušti

Gn 2,15-17; 3,1-7
Ř 5, 12-19
ev. Mt 4,1-11

Ježíš je Duchem veden na poušť, aby tam svedl svůj zápas s pokušením, s ďáblem. Hranice je téměř nezřetelná, vede Duch – pokouší ďábel. (Celý příspěvek…)

Kázání 26.1.2020 – Flashbacky ve víře

Iz 8, 23-9, 3 (9, 1-4)
1K 1, 10-18
ev. Mt 4, 12-23

Úvodní text proroka Izajáše jakoby nás opět vracel do času adventu. Po vánočních událostech, které byly připomínkou Ježíšova příchodu na svět, přes úvod Ježíše do chrámu, klanění mudrců a Ježíšův křest v Jordánu, opět zazní prorocké slovo, které bylo obsahem adventního poselství: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“ (Celý příspěvek…)

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2019 – Vánoční evangelium

Iz 52, 7-10
Žd 1, 1-6
ev. Jn 1, 1-14

Vánoční evangelium, tedy příběh popisující vstup Božího Syna do světa je součástí tří ze čtyř kanonických evangelií. Ježíšovo narození zachycují Matouš, Lukáš a Jan, který tak ovšem činí svým osobitým způsobem. (Celý příspěvek…)

Kázání na Půlnoční bohoslužbě 24.12.2019

Iz 9, 1-6 (2-7)
Tt 2, 11-14
ev. Lk 2, 1-14

Vánoční příběh o narození Krista Pána od nepaměti rozněcoval mysl umělecky založených lidí, kteří následně vkládali svou tvůrčí invenci do nadčasových děl, která dokázala přečkat staletí a dodnes patří ke kulturním pokladům lidstva. (Celý příspěvek…)

Kázání 22.12.2019 – Jenž se počal…

Iz 7, 10-14
Ŕ 1, 1-7
ev. Mt 1, 18-25

Ježíš počatý z Ducha svatého je od pradávna snadným terčem kritiky. Bylo tomu tak kdysi, a zůstává to stejné i dnes. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.Rybova česká mše vánoční – zpívají Pražští pěvci
25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.
29.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.
31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok od 16 hod. – slouží vikářka LECAV E. Heczková

Daniel Havel – obrazy. Vernisáž 8. 1. 2020 v 18.00

Daniel Havel – Obrazy

Jako parádní vstup do nového roku 2020 můžete navštívit výstavu krušnohorského malíře a pedagoga Daniela Havla. V Krušných horách žije a vytváří autentické obrazy zdejší, turismem dosud nezasažené, krajiny.
Po letošní cestě na Island zpracoval své dojmy novou sérií obrazů zobrazující tuto pozoruhodnou zemi a celoživotní srdcovou záležitost.
Všechna díla je možné zakoupit a prožít další radost jako báječnou artovou after párty Vánoc a vstupu do nového roku 2020.

 

Kázání I. neděle adventní 1.12.2019 – Hora, světlo, Syn člověka

Iz 2, 1-5
Ř 13, 11-14
ev. Mt 24, 36-44

Tři biblické texty nás uvádějí do času adventu. Nejprve je to vidění proroka Izajáše, ve kterém je řeč o hoře Hospodinově, která bude vyvýšena nad vrcholky hor: ze Siónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma, říká prorok. Druhým textem je slovo apoštola Pavla křesťanům do Říma: Noc pokročila, den se přiblížil. (Celý příspěvek…)

Kázání 20.10.2019 – O vytrvalosti ve víře

Gn 32, 21-31
2Tm 3, 14 – 4,5
ev. Lk 18, 1-8

Tři biblické texty, o kterých když jsem přemýšlel, napadlo mě, že jejich společným jmenovatelem je vytrvalost. (Celý příspěvek…)