Nejnovější články

Kázání na Půlnoční bohoslužbě 24.12.2019

Iz 9, 1-6 (2-7)
Tt 2, 11-14
ev. Lk 2, 1-14

Vánoční příběh o narození Krista Pána od nepaměti rozněcoval mysl umělecky založených lidí, kteří následně vkládali svou tvůrčí invenci do nadčasových děl, která dokázala přečkat staletí a dodnes patří ke kulturním pokladům lidstva. (Celý příspěvek…)

Kázání 22.12.2019 – Jenž se počal…

Iz 7, 10-14
Ŕ 1, 1-7
ev. Mt 1, 18-25

Ježíš počatý z Ducha svatého je od pradávna snadným terčem kritiky. Bylo tomu tak kdysi, a zůstává to stejné i dnes. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.Rybova česká mše vánoční – zpívají Pražští pěvci
25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.
29.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.
31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok od 16 hod. – slouží vikářka LECAV E. Heczková

Daniel Havel – obrazy. Vernisáž 8. 1. 2020 v 18.00

Daniel Havel – Obrazy

Jako parádní vstup do nového roku 2020 můžete navštívit výstavu krušnohorského malíře a pedagoga Daniela Havla. V Krušných horách žije a vytváří autentické obrazy zdejší, turismem dosud nezasažené, krajiny.
Po letošní cestě na Island zpracoval své dojmy novou sérií obrazů zobrazující tuto pozoruhodnou zemi a celoživotní srdcovou záležitost.
Všechna díla je možné zakoupit a prožít další radost jako báječnou artovou after párty Vánoc a vstupu do nového roku 2020.

 

Kázání I. neděle adventní 1.12.2019 – Hora, světlo, Syn člověka

Iz 2, 1-5
Ř 13, 11-14
ev. Mt 24, 36-44

Tři biblické texty nás uvádějí do času adventu. Nejprve je to vidění proroka Izajáše, ve kterém je řeč o hoře Hospodinově, která bude vyvýšena nad vrcholky hor: ze Siónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma, říká prorok. Druhým textem je slovo apoštola Pavla křesťanům do Říma: Noc pokročila, den se přiblížil. (Celý příspěvek…)

Kázání 20.10.2019 – O vytrvalosti ve víře

Gn 32, 21-31
2Tm 3, 14 – 4,5
ev. Lk 18, 1-8

Tři biblické texty, o kterých když jsem přemýšlel, napadlo mě, že jejich společným jmenovatelem je vytrvalost. (Celý příspěvek…)

Kázání 6.10.2019 Dej nám více víry!

Ab 1, 1-4; 2, 1-4
2Tm 1, 1-14
ev. Lk 17, 5-10

„Dej nám více víry,“ žádají učedníci Pána Ježíše, „přispoř nám víry,“ překládají Kraličtí jejich prosbu. (Celý příspěvek…)

Vernisáž výstavy Richarda Klimenta Práh dávných chaosů

Kázání 22.9.2019 – Nepoctivý správce

Am 8, 4-7
1Tm 2, 1-7
ev. Lk 16, 1-13

Podobenství o nepoctivém správci je jednou z největších hádanek, ale i pastí nastraženou na čtenáře, vykladače a především kazatele Božího slova, na kterou můžeme v Novém zákoně narazit. (Celý příspěvek…)

Kázání 1.9.2019 – Tvoříme jedno tělo

Sir 10, 12-18
Žd 13, 1-8.15-16
ev. Lk 14, 1.7-14

Co všechno by mohl křesťan dělat v nedělním dopoledni? Třeba si o něco déle přiležet, jako kdokoliv jiný, kdo k tomu neměl příležitost v jiných dnech, jít na výlet nebo na procházku do přírody, zůstat doma a nic nedělat, vzít si dobrou knížku a číst, uklízet, připravovat oběd, jít nakupovat nebo do galerie na zajímavou výstavu, na kterou mu nezbyl čas. (Celý příspěvek…)