Nejnovější články

Kázání 23.8.2020 – Z jedné skály vytesáni

Iz 51, 1-6
Ř 12, 1-8
ev. Mt 16, 13-20

Prorok Izajáš přichází v prvním z dnes přečtených biblických textů s působivým obrazem skály a hluboké jámy. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.8.2020 – Nade všemi…

Iz 56, 1.6-7
Ř 11, 1-2a.29-32                                       ’
ev. Mt 15, 21-28

Biblické texty dnešní prázdninové neděle před nás staví veliké téma universality versus exkluzivity našeho vyznávání. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – srpen 2020

Vršovický Hlasatel - srpen 2020
Sborový časopis náboženské obce
124krát staženo

Kázání 19.7.2020 – Konkurs na Boha

Iz 44, 6-8
Ř 8, 12-25
ev. Mt 13, 24-30.36-43

Bůh vyhlašuje konkurs na Boha: o tom je známý text ze 44. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin zástupů – Elohím c vaót, praví: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to předloží.“ (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červenec 2020

Dovolená v Husově sboru

V týdnu od 13. 7. do 17. 7. je
Husův sbor uzavřen z důvodu dovolené.

Nevstupujte do kolumbária bez přístupového čipu, nedostali byste se ven. Děkujeme za pochopení. Bohoslužby se konají v řádných termínech. Farní úřad bude v provozu od pondělí 20. července.

 

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

152krát staženo

Kázání 21.6.2020 – Prostor pro setkání

Jr 20, 10-13
Ř 6, 1b-11
ev. Mt 10, 24-39

Jsou to veliké Boží pravdy každou neděli nám servírovány jako předkrm před večeří Pánovou. Třikrát čteme v nedělní bohoslužbě z Písma, ale otestujme svou pozornost a zkusme si sami pro sebe říci alespoň to, z jakých biblických knih se četlo. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2020

Kázání 24.5.2020 – Všechnu svou starost vložte na něj!

Sk 1, 6-14
1Pt 4, 12-14; 5, 6-11
ev. Jn 17, 1-11

Když jsem se 12. března probouzel do prvního dne nouzového stavu, který byl v naší zemi ukončen minulou neděli 17. května, podvědomě jsem tušil, že až z něho budu vycházet, mnohé bude jinak. Stav nouze odhalil slabiny i silné stránky společnosti a jednotlivců, politické reprezentace, těch, kterým je svěřena moc, a samozřejmě i církve. (Celý příspěvek…)