Nejnovější články

Kázání 25.7.2021 – Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte!

2 Kr 4, 42-44
Ef 3, 14-21
ev. Jan 6, 1-15

Jedu autem, cesta rychle ubíhá, když v tom můj zrak upoutá veliký reklamní poutač na kraji silnice: „Boží jídlo – Boží služba“. (Celý příspěvek…)

Kázání 11.7.2021 – Bůh je láska

Am 7, 7-15
Ef 1, 3-14
ev. Mk 6, 14-29

Chtěl bych vám povědět o Boží lásce. Bůh vás neskonale miluje. Miluje vás tak, jak si ani nedovedete představit. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červenec 2021

Vršovický Hlasatel - červenec 2021
sborový časopis
342krát staženo

Vršovický Hlasatel – červen 2021

Vršovický Hlasatel - červen 2021
časopis Husova sboru ve Vršovicích
348krát staženo

Kázání 6.6.2021 – „Hezký, hezký…“

Dt 5, 12-15
2K 4, 5-12
ev. Mk 2, 23-3,6

Na teologické fakultě se vyučuje obor homiletika – nauka o kázání. „Kdy má kazatel začít s přípravou nedělní homilie – výkladem Božího slova?“, zní častá otázka v tomto předmětu. (Celý příspěvek…)

Kázání 30.5.2021 – Nikomu nic dlužni

Iz 6, 1-8
Ř 8, 12-18
ev. Jn 3, 1-17

„Nebuďte nikomu nic dlužni, než abyste se navzájem milovali,“ nabádá apoštol Pavel křesťany v Římě. Nerozumím tomu tak, že by apoštol Pavel zapovídal křesťanům účast na úvěrovém hospodaření. (Celý příspěvek…)

Kázání 23. 5.2021 – Přijď, ó, Duchu přesvatý

Sk 2, 1-11
Ř 8, 22-27
ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16

To základní, co mi vyplývá z textu o seslání Ducha svatého v den letnic na Ježíšovy učedníky je: Duch svatý rozvazuje jazyk, a Duch svatý dává společnou řeč. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.5.2021 – Svědkem jeho zmrtvýchvstání

Sk 1, 15-17.21-26
1Jn 5, 9-13
ev. Jn 17, 6-19

První z biblických textů této neděle líčí známou scénu doplnění apoštolského kruhu Dvanácti, ve kterém po Jidášově zrazení Ježíše a následné sebevraždě tohoto apoštola, zůstalo neobsazené místo. (Celý příspěvek…)

Kázání 9.5.2021 – Vy jste moji přátelé

Sk 10, 44-48
1Jn 5, 1-6
ev. Jn 15, 9-17

Představte si situaci, ve které se uprostřed dne nečekaně potkáme na ulici, a po mém boku nepůjde nikdo z mé rodiny – ani manželka, ani děti, ale muž buď stejně starý jako já, nebo i mladšího věku, třeba o generaci. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – květen 2021

Vršovický Hlasatel - květen 2021
Sborový časopis
402krát staženo