Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Kázání 15.3.2020 – Víra v čase virů

Ex 17, 3-7 Ř 5, 1-8 ev. Jn 4, 5-42 Mnozí možná i o tom letošním předvelikonočním půstu přemýšleli, čeho se pustí, co si odepřou a čím to nahradí, až to vláda rozhodla za ně.

Číst celý článek »

Kázání 1.3.2020 – Pokušení na poušti

Gn 2,15-17; 3,1-7 Ř 5, 12-19 ev. Mt 4,1-11 Ježíš je Duchem veden na poušť, aby tam svedl svůj zápas s pokušením, s ďáblem. Hranice je téměř nezřetelná, vede Duch – pokouší ďábel.

Číst celý článek »

Kázání 26.1.2020 – Flashbacky ve víře

Iz 8, 23-9, 3 (9, 1-4) 1K 1, 10-18 ev. Mt 4, 12-23 Úvodní text proroka Izajáše jakoby nás opět vracel do času adventu. Po vánočních událostech, které byly připomínkou Ježíšova příchodu na svět, přes úvod Ježíše do chrámu, klanění mudrců a Ježíšův křest v Jordánu, opět zazní prorocké slovo, které bylo obsahem adventního poselství: „Lid, [...]

Číst celý článek »

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2019 – Vánoční evangelium

Iz 52, 7-10 Žd 1, 1-6 ev. Jn 1, 1-14 Vánoční evangelium, tedy příběh popisující vstup Božího Syna do světa je součástí tří ze čtyř kanonických evangelií. Ježíšovo narození zachycují Matouš, Lukáš a Jan, který tak ovšem činí svým osobitým způsobem.

Číst celý článek »

Kázání na Půlnoční bohoslužbě 24.12.2019

Iz 9, 1-6 (2-7) Tt 2, 11-14 ev. Lk 2, 1-14 Vánoční příběh o narození Krista Pána od nepaměti rozněcoval mysl umělecky založených lidí, kteří následně vkládali svou tvůrčí invenci do nadčasových děl, která dokázala přečkat staletí a dodnes patří ke kulturním pokladům lidstva.

Číst celý článek »

Kázání 22.12.2019 – Jenž se počal…

Iz 7, 10-14 Ŕ 1, 1-7 ev. Mt 1, 18-25 Ježíš počatý z Ducha svatého je od pradávna snadným terčem kritiky. Bylo tomu tak kdysi, a zůstává to stejné i dnes.

Číst celý článek »

Kázání I. neděle adventní 1.12.2019 – Hora, světlo, Syn člověka

Iz 2, 1-5 Ř 13, 11-14 ev. Mt 24, 36-44 Tři biblické texty nás uvádějí do času adventu. Nejprve je to vidění proroka Izajáše, ve kterém je řeč o hoře Hospodinově, která bude vyvýšena nad vrcholky hor: ze Siónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma, říká prorok. Druhým textem je slovo apoštola Pavla křesťanům do Říma: [...]

Číst celý článek »

Kázání 20.10.2019 – O vytrvalosti ve víře

Gn 32, 21-31 2Tm 3, 14 – 4,5 ev. Lk 18, 1-8 Tři biblické texty, o kterých když jsem přemýšlel, napadlo mě, že jejich společným jmenovatelem je vytrvalost.

Číst celý článek »

Kázání 6.10.2019 Dej nám více víry!

Ab 1, 1-4; 2, 1-4 2Tm 1, 1-14 ev. Lk 17, 5-10 „Dej nám více víry,“ žádají učedníci Pána Ježíše, „přispoř nám víry,“ překládají Kraličtí jejich prosbu.

Číst celý článek »

Kázání 22.9.2019 – Nepoctivý správce

Am 8, 4-7 1Tm 2, 1-7 ev. Lk 16, 1-13 Podobenství o nepoctivém správci je jednou z největších hádanek, ale i pastí nastraženou na čtenáře, vykladače a především kazatele Božího slova, na kterou můžeme v Novém zákoně narazit.

Číst celý článek »