Zápis ze schůze RS konané dne 29. 5. 2009

Účast (dle prezenční listiny): K.Kopčilová, D.Frýdl, M.Pražáková, D.Čáp. O.Nováček, B.Marková

Hosté: R.Cekovičová, p.Sedláček

Na začátku schůze  byla zazpívána píseň č.172. Úvodní modlitbu přednesl bratr farář D.Frýdl a předsedkyně RS K.Kopčilová.

Br. farář D. Frýdl zahájil schůzi informací, že dne 22.5.2009 bylo dokončeno předávací řízení stavby nízkoprahového centra MANA, druhý den v sobotu bylo centrum slavnostně otevřeno. Br. D.Čáp jako technický dozor stavby konstatoval, že před začátkem slavnostního otevření pozoroval spolu s generálním projektantem lidi, jak se tváří, když viděli, jak se původně tmavá a nevzhledná místnost proměnila na světlý a příjemný prostor. Ocenil br. faráře, že navrhl při rekonstrukci několik dalších řešení, která zamezí budoucím problémům. Br. Čáp se obával v souvislosti se stavbou koordinace přidružených řemesel, ale vše vyšlo dobře včetně termínu topné zkoušky, díky které se podařilo včas položit laminátovou podlahu. V řešení je způsob odvětrání sprchy. Teprve topná sezóna ukáže v praxi zda navržený způsob vytápění centra je dostatečně účinný.

Br. farář upozornil, že jsme na počátku velikého úkolu, kterým není jenom samotná realizace a dokončení stavby, ale především snaha do mrtvého prostoru přinést nové myšlenky a otevřít se tak vstříc Božím výzvám.

Pokud jde o fakturaci, vše hradíme v řádných termínech, včetně plateb subdodavatelům. Poslední faktura je v celkové výši 545.203 Kč. Termín splacení je do 31 dnů po přejímce stavby. Odhadovaný zůstatek finanční hotovosti po odečtení této částky činí přibližně 139.000Kč.

Br. D. Čáp sdělil, že hovořil s br. biskupem D. Tonzarem o tom, zda by nám diecéze nepomohla s rekonstrukcí divadla: když je ve sv. Mikuláši koncertní středisko, tak ve Vršovicích by mohlo být divadelní. Br. biskupovi se tato myšlenka líbila, o konkrétních krocích však v této chvíli ještě hovořit nemohl. Ses. K. Kopčilová upozornila, že bychom mohli nabídnout diecézi možnost konat v nově otevřeném centru MANA semináře, o kterých hovořil br. biskup při své poslední návštěvě.

Dále následovalo jednání s p.Sedláčkem, který se na náš sbor obrátil se žádostí o pronájem předzahrádky před budovou, kde by instaloval stánek na výrobu a prodej trdelníků. Pan Sedláček se zúčastnil i Dne otevřených dveří centra MANA a pekl tyto pochoutky za dobrovolný příspěvek.Výtěžek odevzdal ve prospěch sboru. Pan Sedláček sdělil, že se zabývá tímto druhem podnikání už delší dobu ve Vrchlabí a nyní by chtěl rozšířit tuto svou aktivitu i na Prahu, konkrétně do Vršovic, protože se sem přestěhoval. Bylo také rozhodnuto, že bude nutné odstranit z předzahrádky jednu lavičku a přesunout ji k centru MANA. Br. Čáp doporučil, aby se smlouva s p.Sedláčkem uzavřela na dobu jednoho roku. RS navrhuje čtvrtletní způsob placení a složení kauce ve výši jednoho měsíčního pronájmu. RS pověřuje br. faráře jednáním s panem Sedláčkem ohledně uzavření nájemní smlouvy.

Br. farář sdělil RS nesouhlasnou reakci uživatelů suterénních místností za divadlem s možností využívat jejich WC po dobu představení pro návštěvníky Centra MANA. Br. Čáp proto navrhuje řešit přístup ke stávajícím WC v centru přes divadelní sál, kde by se vymezila pomocí dřevotřískových desek průchozí zóna oddělená od ostatního prostoru. Ve věci bude dále jednáno.

Schůze RS byla následně ukončena z časových důvodů a část členů RS se přesunula do Centra MANA, aby shlédli premiérové představení Divadla Neklid O žlutém kopci.

Zapsala Bohuslava Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.