Zápis ze schůze Rady starších 25. října 2005

Ondřej Kulhavý informoval přítomné o úspěšné realizaci projektu náboženské výchovy Awana klub.

Bratr farář Lukáš Volkman z dejvické náboženské obce informoval přítomné o své úspěšné realizaci misijně-kulturního programu Cestománie ve své domovské obci. Tento program má charakter komponovaného pořadu a klade si za cíl oslovit co nejširší vrstvy veřejnosti. Oslovil členy RS s nabídkou podstoupení celkové myšlenky tohoto programu a jeho realizování ve vršovické náboženské obci. Tato nabídka přítomné vážně zaujala. Členové RS se shodli na tom, že je třeba vytvořit realizační tým lidí z řad členů našeho společenství, kteří by programy Cestománie zajišťovali, a to jak po stránce organizační, tak i po stránce obsahu jednotlivých náplní programu, s tím, že duchovní obsah zajistí bratr farář Frýdl. Tyto otázky budou členové RS dále promýšlet, v blízké době se od nich očekává, že sami přijdou se svými konkrétními návrhy. První program Cestománie, který bude realizován výhradně členy vršovické náboženské obce, bude v pátek 11. listopadu 2005 od 19. hodin.

Bratr farář Frýdl tlumočil žádost křesťanského sdružení s názvem Anonymní alkoholici o jednotýdenní podstoupení prostor multifunkční místnosti za účelem práce s klienty. Po proběhlém hlasování členové RS tuto žádost zamítli (s výsledkem tři proti, jeden pro, dva se zdrželi hlasování).

Ondřej Kulhavý informoval členy RS o svých dosavadních zjištěních ve věci mateřského centra. Také upozornil na nově instalovanou nástěnku v zadních prostorách kostela, která by měla posloužit k větší informovanosti a komunikaci mezi členy RS.

Přítomní členové RS dále hledali možné varianty k využití divadelních prostor. Jedněmi z možných cest realizace se nabízí například využít služeb realitních kanceláří. Bratr Kubín na příští schůzi RS předloží svůj návrh záměru využití těchto prostor, včetně možnosti financování.

Zapsal: Ondřej Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.