Husův sbor Vršovice

Husův sbor Vršovice je součástí Církve československé husitské. Křesťané, kteří se zde scházejí tvoří jednu z jejích náboženských obcí. Věříme v Boha Otce, Stvořitele všeho, vyznáváme Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, věříme v oživující moc Ducha svatého. Věříme ve věčný život, odpuštění hříchů a vzkříšení z mrtvých.
Křesťané husitského vyznání tvoří Církev československou husitskou. Jsme součástí Kristova těla v této církvi, která je naším duchovním domovem.
Náš kostel z roku 1930 má 26 metrů vysokou věž, jejíž podoba je stylizována do tvaru lodní lucerny. Podle představ svých stavitelů měla být tato věž jako maják na moři, bezpečný ukazatel k přístavům věčnosti.
Netvoříme dokonalou církev dokonalých lidí – takové mezi námi nenajdete, snažíme se být místní církví, která i navzdory veškeré nedokonalosti těch, kteří ji tvoří, ukazuje na toho, který jediný je dokonalý: Bůh.

„Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit…“
Lukášovo evangelium 17. kapitola, 10. verš.

Komentáře nejsou povoleny.