Komunitní centrum MANA

Cílem projektu je vznik a provozování nověho Komunitního centra MANA v nově opravených a adaptovaných prostorách (projekt je komplementární k projektu č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644). Během 2 let činnosti KCM chceme celkem 150 účastníkům ze skupin znevýhodněných dětí, rodičů-samoživitelů či seniorů poskytnout různé podpůrné aktivity formou dramatických činností. Pravidelné i jednorázové volnočasové aktivity, setkávání, představení pro veřejnost, workshopy, rodičovské kluby a jiné aktivity napomohou získávání sociálních kontaktů napříč sociálními skupinami, změně negativních vzorců jednání dětí z nepodnětným rodinným prostředím a mezigeneračnímu dialogu. Snahou KCM je prostřednictvím těchto aktivit vytvořit dlouhodobě udržitelné živé společenství obyvatel Prahy 10, které vnímá potřeby svých členů a pomáhá je řešit.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001854

Trvání: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Celkové náklady: 4 464 975 Kč

Podpora: Operační program Praha pól růstu, Magistrát hlavního města Prahy. Projekt „Komunitní centrum MANA“ je spolufinancován Evropskou unií.

Komentáře nejsou povoleny.