Česko – náš domov

Cílem projektu je skrze neformální a volnočasové aktivit začlenit 128 dětí a žáků mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem a posílit komunitní roli 4 škol na Praze 10. Projektem bude celkem podpořeno 384 dětí a žáků ze čtyř zapojených škol. Formou divadelních a hudebních volnočasových aktivit, a to jak pravidelných v době školního roku, tak jednorázových v čase školních prázdnin, chceme více propojit děti z českého prostředí s dětmi z ukrajinské, vietnamské, ruské či další jazykové komunity tak, aby se cizojazyčné děti dostaly do těsnějšího kontaktu s českým prostředím a česky hovořící děti formou her poznaly reálie a životní podmínky dětí-cizinců. Skrze děti pak chceme nabídnout komunitní aktivity či podporu také rodičům-cizincům, aby měli možnost se rychleji integrovat do českého prostředí a zapojit se do života Prahy 10.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002133

Trvání: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2023

Celkové náklady: 3 640 745 Kč

Podpora: Operační program Praha pól růstu, Magistrát hlavního města Prahy. Projekt „Komunitní centrum MANA“ je spolufinancován Evropskou unií.

Komentáře nejsou povoleny.