Nejnovější články

Kázání 24.7.2016 – Skutečnost je ON!

Gn 18, 20-32
Koloským 2,6-15 (16-19)
ev. Lk 11, 1-13

Častým tématem autorů filmových i knižních thrillerů je šíření pandemie, která bude ohrožením pro celé lidstvo. Aktuálnost tématu podtrhuje i skutečnost, že co chvíli nás média informují o chorobách, které snadno mohou získat pandemický charakter, to znamená, že se mohou stát hrozbou lidem prakticky na celém světě. (Celý příspěvek…)

Petra Makaloušová – Letní obrazy

Od 20. 7. do 6. 9. 2016 si můžete v Husově sboru můžete prohlédnout obrazy Petry Makaloušové. Srdečně vás zveme. Kostel je otevřen v úředních hodinách farní kanceláře, pokud není uvedeno jinak. Těšíme se na vás.

 

Kázání 19.6.2016 – Vrať se domů a vypravuj!

Iz 65, 1-9
Ga 3, 23-29
ev. Lk 8, 26-39

Měl jsem někoho, kdo mi ve správný čas a na správném místě vypravoval o velikých Božích věcech. Mít takového člověka je nesmírně důležitá věc. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2016

Vršovický Hlasatel – květen 2016

Vršovický Hlasatel – duben 2016

Vršovický Hlasatel – březen 2016

Vršovický Hlasatel – únor 2016

Vršovický Hlasatel – leden 2016

Kázání 12.6.2016 – Komu se málo odpouští, málo miluje

2Sm 11, 26-12,10.13
Ga 2, 16-21
ev. Lk 7, 36-8,3

Přiznejme si, že my, lid kostelní, možná mnohem víc, než kdo jiný, máme tendenci zakládat si na vlastní samospravedlnosti. Třeba to neděláme tak zjevně, jako tomu bylo u zbožného farizea, o kterém mluvil Ježíš, když srovnával jeho modlitbu s modlitbou celníkovou. (Celý příspěvek…)