Nejnovější články

Půlnoční bohoslužba 2020 z Husova sboru ve Vršovicích

https://youtu.be/x13c0OObxmA

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2020

Iz 52, 7-10
Žd 1, 1-12
ev. Jn 1, 1-14

Evangelium, které zaznívá o půlnoci vánoční noci, nemá mnoho lidí problém zařadit žánrově buď mezi legendy, nebo dokonce i mezi pohádky. Objevují se v něm andělé, jimi oslovení pastýři, kteří se přicházejí poklonit narozenému Dítěti, od východu spěchají záhadní mudrci vedeni hvězdou až k jeslím narozeného Krále. (Celý příspěvek…)

Půlnoční bohoslužba v Husově sboru

Půlnoční bohoslužba se bude konat v Husově sboru 24.12. ve 23 hodin. Kostel bude přístupný pro veřejnost do naplnění 20% kapacity míst k sezení. Návštěvníci musí mít chráněné dýchací cesty, u vstupu do kostela použít desinfekci a dodržovat rozestupy 2 metry od ostatních osob. Zpěv je povolen pouze v počtu 5 osob (bude se jednat o sólisty chrámového sboru).

Program Půlnoční bohoslužby:

Rybova česká mše vánoční v provedení chrámového sboru Pražští pěvci a doprovodného orchestru.

Trubači půlnoční – L. Svoboda a Pavla Zachařová

Za všechny blízké – J. Neckář

Bohoslužbu slouží farář Husova sboru David Frýdl

Bohoslužba je v přímém přenosu k vidění na kanále youtube na adrese: https://youtu.be/9NYz04SGqgM

Vánoce v Husově sboru

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod. Rybova česká mše vánoční – zpívají Pražští pěvci. Kostel bude přístupný do naplnění 20% míst k sezení v rozestupech 2 metry. Zpívat může nejvýš 5 sólistů.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

27.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.

31.12. Silvestr – Díkůvzdání za uplynulý rok od 17 hod.

Kázání 20.12.2020 – IV. neděle adventní

2Sm 7, 1-5.11-13
Ř 16, 25-27
ev. Lk 1, 26-38

V souvislosti s prvním z biblických textů této neděle, tím, ve kterém král David před prorokem Nátanem přemítá o tom, že postaví pro Hospodinovu schránu Boží dům – chrám Páně, mě napadá úsloví o tom, že když chceme Pána Boha pobavit, máme mu říct o svých plánech. (Celý příspěvek…)

Kázání o III. neděli adventní 13.12.2020

Iz 61, 1-4.8-11
1Te 5, 16-24
ev. Jn 1, 6-8.19-28

Tak jsem zase jednou seděl nad prázdnou obrazovkou. Rozumějte, kdybych svá kázání psal perem na papír, měl bych před sebou prázdný list, ale protože je píšu na počítači, svítila na mě do tmy farní kanceláře, spoře osvětlované světlem adventní svíce, kterou si zvu na pomoc pokaždé, když potřebuji prosvětlit temnotu vně, ale především uvnitř mé hlavy, prázdná stránka textového editoru. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – prosinec 2020

Vršovický Hlasatel - prosinec 2020
sborový časopis
127krát staženo

Záznam bohoslužby 22.11.2020 Poslední neděle církevního roku

https://youtu.be/bLL_wBqNDak

Kázání 22.11.2020 – O Posledním soudu

Ez 34, 11-16.20b-24
Ef 1, 15-23 ev. Mt 25, 31-46

Ježíšovo slovo o posledním soudu je zároveň podle evangelisty Matouše posledním Ježíšovým souvislým sdělením formou podobenství, které učedníkům stačil předat předtím, nežli se před ním otevřela pašijová cesta bolesti, umučení a smrti. (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby z 15.11.2020

https://youtu.be/St5joxGMuR4