Nejnovější články

Záznam kázání z neděle 22.3.2020

Kázání 22.3.2020

Kázání 22.3.2020 – Radujte se!

1Sm 16, 1b.6-7.10-13
Ef 5, 8-14
ev. Jn 9, 1-41

Čtvrtá neděle postní doby nese latinské označení laetare – radujte se. Název je odvozen z veršů 66. kapitoly Izajášova proroctví, verše 10. a 11.: „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali…“ (Celý příspěvek…)

Aktuální oznámení

Milí přátelé,

v pokračujícím čase nouzového stavu, ve kterém se nacházíme, odkazujeme Vaši pozornosti internetové stránky Církev československá husitská v době koronaviru, na kterých najdete aktuální informace důležité pro rozvíjení duchovního života v této církvi v současné době.

Husův sbor ve Vršovicích je toho času uzavřen i o nedělích a bohoslužby pro veřejnost se zde nekonají. Pokračují však modlitby i duchovní život křesťanů, kteří zde společně tvoří tělo našeho Pána Ježíše Krista. V případě, že potřebujete službu svátostmi či duchovního doprovázení, neváhejte se obracet telefonicky či mailem na faráře Davida Frýdla, tel. 731 100 059. Jako i v současnosti nabízejí nejrůznější stravovací podniky službu rozvozu jídel až do domu k zákazníkům, nabízíme my jako husitská církev ve Vršovicích svátosti a další duchovní úkony ve Vašich domovech. Máte-li potřebu přijetí svátosti smíření, útěchy nemocných nebo svaté Kristovy večeře, zavolejte nám a využijte možnosti „rozvážky zdarma“ až k vám domů. Zdravotní a hygienické standardy jsou samozřejmostí.
Myjte se a modlete se! Pán s Vámi!

Kázání 15.3.2020 – Víra v čase virů

Ex 17, 3-7
Ř 5, 1-8
ev. Jn 4, 5-42

Mnozí možná i o tom letošním předvelikonočním půstu přemýšleli, čeho se pustí, co si odepřou a čím to nahradí, až to vláda rozhodla za ně. (Celý příspěvek…)

Výzva k aktuální situaci

Vážení přátelé, členové, příznivci i návštěvníci Husova sboru ve Vršovicích a jeho internetových stránek!

K aktuální zdravotní a společenské situaci vydal biskupský sbor CČSH prohlášení, které je k dispozici zde. Řádné nedělní bohoslužby se proto až do odvolání ruší, kostel zůstane v neděli otevřený příchozím návštěvníkům k modlitbám a rozjímání za účasti kněze, od 10 hodin je v neděli sloužena mimořádná bohoslužba v malém společenství. Vyzýváme všechny, kteří by se jí chtěli zúčastnit, aby před návštěvou kostela důkladně zvážili svůj zdravotní stav, zvláště starší lidi, ale i ty mladší, kteří by svou nemocí mohli ohrozit starší ročníky, u kterých může být průběh případného onemocnění fatální. Prosím, zůstaňte raději doma a spojte se společenstvím církve modlitbou a čtením Písma.

Za uzdravení se modlíme též v pondělí v 9.30. Pán s vámi!

David Frýdl – farář

 

 

Kázání 1.3.2020 – Pokušení na poušti

Gn 2,15-17; 3,1-7
Ř 5, 12-19
ev. Mt 4,1-11

Ježíš je Duchem veden na poušť, aby tam svedl svůj zápas s pokušením, s ďáblem. Hranice je téměř nezřetelná, vede Duch – pokouší ďábel. (Celý příspěvek…)

Kázání 26.1.2020 – Flashbacky ve víře

Iz 8, 23-9, 3 (9, 1-4)
1K 1, 10-18
ev. Mt 4, 12-23

Úvodní text proroka Izajáše jakoby nás opět vracel do času adventu. Po vánočních událostech, které byly připomínkou Ježíšova příchodu na svět, přes úvod Ježíše do chrámu, klanění mudrců a Ježíšův křest v Jordánu, opět zazní prorocké slovo, které bylo obsahem adventního poselství: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“ (Celý příspěvek…)

Kázání na Hod Boží vánoční 25.12.2019 – Vánoční evangelium

Iz 52, 7-10
Žd 1, 1-6
ev. Jn 1, 1-14

Vánoční evangelium, tedy příběh popisující vstup Božího Syna do světa je součástí tří ze čtyř kanonických evangelií. Ježíšovo narození zachycují Matouš, Lukáš a Jan, který tak ovšem činí svým osobitým způsobem. (Celý příspěvek…)

Kázání na Půlnoční bohoslužbě 24.12.2019

Iz 9, 1-6 (2-7)
Tt 2, 11-14
ev. Lk 2, 1-14

Vánoční příběh o narození Krista Pána od nepaměti rozněcoval mysl umělecky založených lidí, kteří následně vkládali svou tvůrčí invenci do nadčasových děl, která dokázala přečkat staletí a dodnes patří ke kulturním pokladům lidstva. (Celý příspěvek…)

Kázání 22.12.2019 – Jenž se počal…

Iz 7, 10-14
Ŕ 1, 1-7
ev. Mt 1, 18-25

Ježíš počatý z Ducha svatého je od pradávna snadným terčem kritiky. Bylo tomu tak kdysi, a zůstává to stejné i dnes. (Celý příspěvek…)