Nejnovější články

Kázání 12.8.2018 – V síle toho pokrmu

1Kr 19, 4-8
Ef 4, 25-5,2
ev. Jn 6, 41-51

Nápadně to připomíná pohádkový příběh: unavený muž jde pouští, zmožený žárem, utrmácený dlouhou cestou nehostinnou krajinu. (Celý příspěvek…)

Kázání 1.7.2018 – Daleko do kostela, blízko do nebe

Pl 3, 24-33
2K 8, 7-15
ev. Mk 5, 21-43

„Daleko do kostela – blízko do nebe“, slýchával jsem před lety toto úsloví, když jsem začínal duchovenskou službu v kraji Zapadlých vlastenců. (Celý příspěvek…)

Kázání 24.6.2018 – Přijímat nadarmo

Jb 38, 1-11
2K 6, 1-13
ev. Mk 4, 35-41

Přijímat Boží milost naprázdno – těmito slovu otevírá apoštol Pavel svoji úvahu adresovanou křesťanům do Korintu na téma příhodnosti času Božího navštívení a z něj vyplývajících životních postojů. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.6.2018 – Život ze života

Ez 17, 22-24
2K 5, 6-10.14-17
ev. Mk 4, 26-34

Jedna ze základních pouček o původu života říká: omne vivum ex ovo – všechno živé pochází z vajíčka. (Celý příspěvek…)

Kázání 20.5.2018 – Letnice

Sk 2, 1-11
Ř 8, 22-27
ev. Jn 15, 26-27; 16, 4b-16

Církev – ta vdova po Duchu svatém. Tak nazval své společenství jeho někdejší čelný představitel, zklamaný z její podoby. (Celý příspěvek…)

Kázání 13.5.2018 – Oslaven v nás

Sk 1, 15-17. 21-26
1J 5, 9-13
ev. Jn 17, 6-19

Vedli jsme na setkání duchovních debatu o tom, jak si kdo připravuje kázání. „Nejprve otevírám řecký originál“, řekl jeden. (Celý příspěvek…)

Kázání 22.4.2018 – Hospodin jest můj pastýř

Sk 4, 5-12
1J 3, 16-24
ev. Jn 10, 11-18

Dvořákova Biblická píseň, v pořadí 4., je zhudebněným žalmem 23. ve znění kralického překladu: Hospodin jest můj pastýř – nebudu míti nedostatku. (Celý příspěvek…)

Velikonoce 2018

Srdečně zveme na duchovní prožití velikonočních svátků do Husova sboru ve Vršovicích!

J. S. Bach, Janovy pašije

Fenomenální hudební dílo geniálního skladatele, které dodnes ohromuje důmyslnou výstavbou a strhujícím spádem dramatických scén popisujících soud a ukřižování Ježíše Krista. Účinkují Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistr a doprovodný orchestr Černošická komorní filharmonie.

Kázání 18.3.2018 – V. neděle postní

Jr 31, 31-33
Žd 5, 5-10
ev. Jn 12, 20-33

V evangeliu čteme, že někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích do Jeruzaléma klanět se Bohu, byli Řekové, a tito se obrátili na Filipa s prosbou, že by rádi viděli Ježíše. (Celý příspěvek…)