Nejnovější články

Kázání 11.10.2020 – Drahá a laciná milost

Iz 25, 6-9
Fp 4, 1-9
ev. Mt 22, 1-14

Dietrich Bonhoeffer, německý evangelický  teolog, za války jeden z představitelů tzv. Vyznávající církve, která tvořila ilegální protiváhu nacistickým státem tolerované a dozorované církve, popravený na samém konci války na Hitlerův osobní rozkaz jako jeden z posledních za účast na atentátu ze srpna 1944, je autorem útlého spisku Následování. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – říjen 2020

Vršovický Hlasatel - říjen 2020
Sborový časopis náboženské obce ve Vršovicích
84krát staženo

Kázání 20.9.2020 – Tekutá víra

Jon 3, 10-4, 11
Fp 1, 21-30
ev. Mt 20, 1-16

Jestliže jsem odpuštění nazval „esencí Krista“, potom je Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici „trestí evangelia“. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – září 2020

Vršovický Hlasatel - září 2020
Sborový časopis
109krát staženo

Modlitba za domov 2020 – pozvánka

Modlitba za domov 2020 – trailer

Václav Neckář s kapelou Bacily vystoupí 28. října 2020 v Praze v rámci Modlitby za domov

Legenda českého popu Václav Neckář, kapela Bacily a chlapecký pěvecký sbor Pueri gaudentes budou hlavními hudebními hosty letošní Modlitby za domov. 14. ročník tohoto kulturně duchovního setkání pro celou rodinu má téma Žít ve společném domě a připomene potřebu stability, odvahy v hledání nových cest i lidskou sounáležitost. Modlitba za domov se bude konat v den státního svátku 28. října 2020 při příležitosti připomínky Dne vzniku samostatného Československa a 350 let, které v tomto roce uplynou od úmrtí pedagoga, biskupa, filosofa a spisovatele J. A. Komenského. Místem ekumenického setkání lidí dobré vůle bude kostel Husova sboru v Praze ve Vršovicích Církve československé husitské a Vršovické divadlo MANA.

Hlavní program, koncert v komponovaném pořadu se zajímavými hosty, začne od 15:00 hodin.  Pořadem budou provázet herečka, zpěvačka a moderátorka Michaela Dolinová a farář David Frýdl. Hosty budou farářka Martina Viktorie Kopecká, herec Lukáš Jurek, pedagog, komeniolog a kazatel Jan Hábl a nemocniční kaplan a kněz Marek Drábek. Svou účast předběžně přislíbila také zpěvačka a herečka Marta Kubišová.

Kázání 23.8.2020 – Z jedné skály vytesáni

Iz 51, 1-6
Ř 12, 1-8
ev. Mt 16, 13-20

Prorok Izajáš přichází v prvním z dnes přečtených biblických textů s působivým obrazem skály a hluboké jámy. (Celý příspěvek…)

Kázání 16.8.2020 – Nade všemi…

Iz 56, 1.6-7
Ř 11, 1-2a.29-32                                       ’
ev. Mt 15, 21-28

Biblické texty dnešní prázdninové neděle před nás staví veliké téma universality versus exkluzivity našeho vyznávání. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – srpen 2020

Vršovický Hlasatel - srpen 2020
Sborový časopis náboženské obce
135krát staženo

Kázání 19.7.2020 – Konkurs na Boha

Iz 44, 6-8
Ř 8, 12-25
ev. Mt 13, 24-30.36-43

Bůh vyhlašuje konkurs na Boha: o tom je známý text ze 44. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin zástupů – Elohím c vaót, praví: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to předloží.“ (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červenec 2020