Nejnovější články

Vršovický Hlasatel prosinec 2022

Vršovický Hlasatel prosinec 2022
časopis Husova sboru
139krát staženo

Kázání 13.11.2022 – V práci i bolesti

Mal 5, 19-21 (4, 1-3)
2Te 3, 6-13
ev. Lk 21, 5-19

Závěr církevního roku se tradičně pojí s bilančními texty, které mají věřícího křesťana vést k přemýšlení, jaký počet vydává jak ze své víry, tak ze svého životního díla, které má být vírou neseno. Přemýšlíme tak v několika závěrečných týdnech před koncem církevního roku o hodnotách, jakými jsou vděčnost, pokora, a dnes před nás apoštol staví kritické slovo o zahálčivosti. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – listopad 2022

Vršovický Hlasatel - listopad 2022
Sborový časopis Náboženské obce CČSH v Praze 10 - Vršovice
164krát staženo

Kázání 9.10. 2022 – O vděčnosti

2Kr 5, 1-15c
2Tm 2, 8-15
ev. Lk 17, 11-19

Vedle pokory je vděčnost dalším, neopomenutelným průvodičem víry, doslova jejím polohovým vektorem, určujícím její pohyb, její směr v reálném světě. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – říjen 2022

Vršovický Hlasatel - říjen 2022
Sborový časopis Náboženské obce CČSH ve Vršovicích
243krát staženo

Kázání 25.9.2022 – Nikdo a někdo

Am 6, 1a.4-7
1Tm 6, 6-19
ev. Lk 16, 19-31

Vy faráři, slýchávám čas od času, vy máte leben – život! Bydlíte zadarmo, žijete z milodarů, v restitucích jste si nahrabali miliardy s inflační doložkou – kdo jiný to má? (Celý příspěvek…)

Kázání 4. 9. 2022 – Kdo chce jít za mnou…

Dt 30, 15-20
Fm 1-21
ev. Lk 14, 25-33

Vzhledem k tomu, jak ubývá poptávka po církevních službách, spolu s tím klesá i počet církevních pohřbů. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – září 2022

Vršovický Hlasatel - září 2022
sborový časopis Náboženské obce CČSH ve Vršovicích
325krát staženo

Kázání 28.8.2022 – O víře jako podpatku

Sir 10, 12-18
Žd 13, 1-8.15-16
ev. Lk 14, 1.7-14

Pýcha je tradičně řazena mezi tzv. sedm smrtelných hříchů. Nebudu rozebírat, proč je ze součtu všemožných hříchů vybráno právě sedm a proč se tyto nazývají smrtelnými, to řeší katolická věrouka, jejíž výklad jsem nestudoval, ani k němu nejsem povolaný (Celý příspěvek…)

Kázání 21.8.2022 – Stojíte před horou Sionem

Iz 58, 9b-14
Žd 12, 18-29
ev. Lk 13, 10-17

V nedělním ránu jsme jako rodiče vzbuzeni naléhavou otázkou: „dneska je lužba?“, ptá se syn Ruben se zřetelnou obavou v hlase, a když je mu odpovězeno, že ano, své zklamání nijak nezastírá. (Celý příspěvek…)