Nejnovější články

Kázání 21.2.2021 – Znamení smlouvy

Gn 9, 8-17
1Pt 3, 18-22
ev.  Mk 1, 9-15

Pojmu dnes své kázání jako katechezi. V začátku doby postní určitě nebude na škodu osvěžit si paměť vybranými základními postuláty, které tvoří úhelné kameny toho, v co věříme. Jedním z takových fundamentů víry je termín, který zazněl v prvním z biblických textů této neděle, a sice: znamení smlouvy. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.2.2021 – Proměnění Páně

2K 2, 1-12
2K 4, 2-6
ev. Mk 9, 2-9

Svátek Proměnění Páně, kterému je zasvěcena tato neděle, uzavírá definitivně v běhu církevního roku mezidobí, které ještě spadá do doby vánoční, a posouvá nás na samotný práh postní doby, do které vstoupíme v polovině příštího týdne Popeleční středou a tak přeneseme svoji pozornost od vánoc směrem k velikonocům. Tento předěl rámuje tradice čtením textu evangelia o tom, jak byl Ježíš před zraky učedníků proměněn. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – únor 2021

Vršovický Hlasatel - únor 2021
sborový časopis náboženské obce ve Vršovicích
137krát staženo

Vršovický Hlasatel – leden 2021

Vršovický Hlasatel - leden 2021
sborový časopis náboženské obce
180krát staženo

Kázání 24. ledna 2020 – Utajené evangelium

Jon 3, 1-5.10
Jr 3, 21-4,2
ev. Mk 1, 14-20

Co chvíli je veřejnost překvapována údajnými objevy evangelií, které zůstaly stát stranou pozornosti církve a jejího oficiálního novozákonního kánonu obsahujícího čtyři evangelia. (Celý příspěvek…)

Kázání 17.1.2020 – Pán pro tělo

1Sm 3, 3b-10.19
1K 6, 12-20
ev. Jn 1, 43-51

Díval jsem se do svého archivu kázání, abych si připomenul obsahy svých předchozích duchovních úvah určených Ekumenickým lekcionářem na dnešní, tedy II. neděli po Zjevení Páně v druhém roce kazatelského cyklu, který je označován písmenem B. (Celý příspěvek…)

Husův sbor opět otevřen

Od neděle 10. ledna je Husův sbor opět otevřen. Platí úřední hodiny v nouzovém stavu pondělí a středa od 13 do 18 hodin. Bohoslužby se konají podle aktuálních protiepidemiologických opatření.

Do kolumbária nevstupujte mimo otevírací dobu bez přístupového čipu. Děkujeme za pochopení.

Záznam bohoslužby v neděli 27.12.2020 – Boží rodiny

https://youtu.be/Lfj2hVkyDig

Hod Boží vánoční 25.12.2020 – záznam bohoslužby

https://youtu.be/0kcBcL6MIGA

Půlnoční bohoslužba 2020 z Husova sboru ve Vršovicích

https://youtu.be/x13c0OObxmA