Nejnovější články

Máří Magdaléna!

Ž 78,3-7
Ř 1,16-17
ev. Mk 14,3-9

B+S,

přiznám se, že už mě ten Ježíšek moc nebaví. Jako dítě jsem ho měl docela rád. (Celý příspěvek…)

Zápis z jednání Rady starších 19. prosince 2003

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, R. Mimra, K. Kopčilová, B. Marková, D. Krausová, J. Pokorná jako host.

(Celý příspěvek…)

Advent je tu!

Mal 3,1-4
Fp 1,3-11
ev. Lk 3,1-14

B+S,

jako byl Jonáš kdysi dávno posílán Hospodinem do Ninive tak, že se k němu stalo Boží slovo, stejně byl Bohem vybrán další z jeho proroků Jan Křtitel. I k němu se Boží slovo přihodilo – stalo se skutečností. (Celý příspěvek…)

Prostředník Nové smlouvy

Jon 1,1-3
Žd 9,11-15
ev. Mk 12,35-37

B+S,

vstupní biblické čtení ze starozákonní knihy proroka Jonáše jsem vybral za základ kazatelské zvěsti této neděle záměrně. Dnešní neděle uzavírá kazatelský cyklus církevního roku na jehož konci stojíme, ale je také nedělí křestní: malý Jonáš dnes přijme svátost křestního obmytí. (Celý příspěvek…)

Pane, ať vidíme!

Jr 30,17-19
Žd 7,23-28
ev. Mk 10,46-52

B+S,

slepý žebrák Bartimaios sedával každý den u jerišské brány. Neviděl a proto přicházel pravidelně na místo, kde by byl dobře vidět. Každý z kolemjdoucích si ho musel všimnout, každému, byť na malý okamžik, se musela do mysli otisknout vzpomínka na slepého muže. (Celý příspěvek…)

Dušičky

Iz 25,6-9
Zj 21,1-8
ev. Jn 11,32-44

B+S,

Jan Werich se kdysi podivoval – samozřejmě že v rovině humorné, i když se jednalo o humor černý, kdože to má dnešního dne svátek. Kdo je to ten záhadný Památka zesnulých a proč je tolik lidí právě jeho svátkem tak zaujato? (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 21. listopadu 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, D. Krausová, K. Kopčilová, R. Mimra, D. Čáp; hosté: manželé Melničukovi, M. Mimrová (Celý příspěvek…)

Kristus a rodina

Gn 2,18-24
Žd 2,5-12
ev. Mk 10,2-9

B+S,

Ježíšovo slovo, ve kterém kriticky hodnotí soudobou židovskou rozvodovou praxi, se neposlouchá v podmínkách současné společnosti zrovna nejpříjemněji. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 24. října 2003

Přítomni: Krausová Dana, Svoboda Miroslav, Kopčilová Kamila, Marková Bohuslava, Křemen Milan, Frýdl David, Šafaříková Simona – host (Celý příspěvek…)

O údech a pokušeních

Nu 11,26-29
Jk 5,13-20
ev. Mk 9,38-50

B+S,

mít sůl v sobě a žít mezi sebou v pokoji, nabádá v závěru své řeči Ježíš učedníky. Jakou slanost měl na mysli a jak pochopit jeho předchozí slova o zbavení se jednotlivých tělesných částí, pokud by nás sváděly ke hříchu? (Celý příspěvek…)