Nejnovější články

Znáte ho? Ježíš…

Jednoduchá otázka na kterou známe jednoduchou odpověď: „Samozřejmě že ho známe. Je to Ježíš…“ Tak odpovídáme my, kteří jsme se s ním v životě už potkali. Ale co ten obrovský zástup okolo nás, který o něm slyšel jenom z doslechu? Přebíral informace z druhé třetí i čtvrté ruky ale sám nikdy nepocítil, jaké to je setkat se s tím, který přišel aby zachránil svět i každého člověka. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady Starších ze dne 16. ledna 2004

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, M. Křemen , D. Čáp, D. Krausová, K. Kopčilová, B. Marková (dle prezenční listiny). (Celý příspěvek…)

Křest

Iz 43,1-7
Sk 8,14-17
ev. Lk 3,21-22

B+S,

křest stojí na počátku každého uvědomělého a veřejně dávaného najevo života z víry v Krista. Tímto jedinečným duchovním aktem jsme vyčleňováni z tohoto světa, abychom byli přeneseni do království Božího Syna. (Celý příspěvek…)

Vršovická výzva

Dáno v lednu roku Boží milosti 2004 na vědomí členům Církve československé husitské
(Celý příspěvek…)

Máří Magdaléna!

Ž 78,3-7
Ř 1,16-17
ev. Mk 14,3-9

B+S,

přiznám se, že už mě ten Ježíšek moc nebaví. Jako dítě jsem ho měl docela rád. (Celý příspěvek…)

Zápis z jednání Rady starších 19. prosince 2003

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, R. Mimra, K. Kopčilová, B. Marková, D. Krausová, J. Pokorná jako host.

(Celý příspěvek…)

Advent je tu!

Mal 3,1-4
Fp 1,3-11
ev. Lk 3,1-14

B+S,

jako byl Jonáš kdysi dávno posílán Hospodinem do Ninive tak, že se k němu stalo Boží slovo, stejně byl Bohem vybrán další z jeho proroků Jan Křtitel. I k němu se Boží slovo přihodilo – stalo se skutečností. (Celý příspěvek…)

Prostředník Nové smlouvy

Jon 1,1-3
Žd 9,11-15
ev. Mk 12,35-37

B+S,

vstupní biblické čtení ze starozákonní knihy proroka Jonáše jsem vybral za základ kazatelské zvěsti této neděle záměrně. Dnešní neděle uzavírá kazatelský cyklus církevního roku na jehož konci stojíme, ale je také nedělí křestní: malý Jonáš dnes přijme svátost křestního obmytí. (Celý příspěvek…)

Pane, ať vidíme!

Jr 30,17-19
Žd 7,23-28
ev. Mk 10,46-52

B+S,

slepý žebrák Bartimaios sedával každý den u jerišské brány. Neviděl a proto přicházel pravidelně na místo, kde by byl dobře vidět. Každý z kolemjdoucích si ho musel všimnout, každému, byť na malý okamžik, se musela do mysli otisknout vzpomínka na slepého muže. (Celý příspěvek…)

Dušičky

Iz 25,6-9
Zj 21,1-8
ev. Jn 11,32-44

B+S,

Jan Werich se kdysi podivoval – samozřejmě že v rovině humorné, i když se jednalo o humor černý, kdože to má dnešního dne svátek. Kdo je to ten záhadný Památka zesnulých a proč je tolik lidí právě jeho svátkem tak zaujato? (Celý příspěvek…)