Nejnovější články

Rozhovor s Tomáš Töpferem

Tomáše Töpfera, známého pražského herce a ředitele divadla Na Fidlovačce není třeba dlouze představovat. Svými divadelními, filmovými i televizními rolemi se jedinečným způsobem zapsal do paměti mnoha diváků. Jeho největším divadelním počinem se stalo znovuobnovení divadla Na Fidlovačce, kterému dnes šéfuje. Protože v našem Husově sboru již přes čtyřicet let leží ladem další zapomenutá pražská divadelní scéna, nabídli jsme Tomáši Töpferovi účast na jejím eventuelním znovuobnovení.
(Celý příspěvek…)

Blahoslavenství a běda

Jr 17,5-10
1K 15,15-20
ev. LK 6,17-26

B+S,

Lukášova obdoba matoušovské tradice o Ježíšově horském kázání přináší jedinečné svědectví o protikladech, které Ježíš postavil ke svým blahoslavenstvím. Je to právě evangelista Lukáš, který neopomněl zdůraznit, že lidský život se v duchovním úhlu pohledu odehrává mezi dvěma polaritami. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 13. února 2004

Přítomni: B. Marková, K. Kopčilová, R. Mimra, M. Svoboda, D. Frýdl, hosté: K. Bican, M. Peraica, P. Skála (Celý příspěvek…)

Rybáři lidí

Iz 6,1-8
1K 15,1-11
ev. Lk 5,1-11

B+S,

představa, že bych byl rybářem mi nikdy nebyla blízká. Na rybaření – alespoň v českých podmínkách, jsem vždy nahlížel jako na zálibu, kde hlavní náplní je čekání. (Celý příspěvek…)

Laskavé slovo je mocné

Jr 1,4-8
1K 13,1-7
ev. Lk 4,31-44

B+S,

jedním z charakteristických znaků naší současnosti je život v neustálém poklusu. Přestože je nám díky úrovni medicínského i společenského poznání dopřáno žít své životy mnohem déle, nežli tomu bylo u našich předků, je náš delší život vyplňován celou řadou faktorů, které ti, co tu byli před námi, téměř neznali. (Celý příspěvek…)

Duchovní dary

Iz 62,1-5
1K 12,1-11
ev. 2, 1-11

B+S,

apoštolské slovo z dvanácté kapitoly prvního listu do Korintu nás upomíná na důležitý rozměr života z víry, který má širší souvislost s životem v církvi: apoštol Pavel hovoří o tzv. charismatech – duchovních darech, které ze své milosti dává Bůh věřícímu lidu. (Celý příspěvek…)

Znáte ho? Ježíš…

Jednoduchá otázka na kterou známe jednoduchou odpověď: „Samozřejmě že ho známe. Je to Ježíš…“ Tak odpovídáme my, kteří jsme se s ním v životě už potkali. Ale co ten obrovský zástup okolo nás, který o něm slyšel jenom z doslechu? Přebíral informace z druhé třetí i čtvrté ruky ale sám nikdy nepocítil, jaké to je setkat se s tím, který přišel aby zachránil svět i každého člověka. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady Starších ze dne 16. ledna 2004

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, M. Křemen , D. Čáp, D. Krausová, K. Kopčilová, B. Marková (dle prezenční listiny). (Celý příspěvek…)

Křest

Iz 43,1-7
Sk 8,14-17
ev. Lk 3,21-22

B+S,

křest stojí na počátku každého uvědomělého a veřejně dávaného najevo života z víry v Krista. Tímto jedinečným duchovním aktem jsme vyčleňováni z tohoto světa, abychom byli přeneseni do království Božího Syna. (Celý příspěvek…)

Vršovická výzva

Dáno v lednu roku Boží milosti 2004 na vědomí členům Církve československé husitské
(Celý příspěvek…)