Nejnovější články

Záznam kázání na Hod Boží velikonoční 12.4.2020

https://youtu.be/lLSkoV3PViA

Kázání 12.4.2020 – Co je nového?

Sk 10, 34-43
Kol 3, 1-4
ev. Jn 20, 1-18

Na otázku: „Co je u vás nového?“ jsem se naučil podle vzoru jednoho z mých evangelických bratří ve víře odpovídat: „Kristus vstal z mrtvých.“ Používám tu odpověď už po léta a dosud mě nepřestalo bavit pozorovat reakce lidí na tak svéráznou odpověď. (Celý příspěvek…)

Vigílie na Bílou sobotu 11.4.2020

Vigílie na Bílou sobotu
Audiozáznam modlitby z Husova sboru ve Vršovicích
82krát staženo

Velikonoční pozdrav

A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“ Koloským 3,15

Z uzavřeného Husova sboru Vás pozdravujeme v tomto velikonočním čase a vyprošujeme milost Pána Ježíše Krista a lásku Boží a účastenství Duch svatého pro každého z vás. Zveme vás na bohoslužby do našeho kostela, které jsou přístupné na této internetové adrese zde. Do kostela, prosím, nepřicházejte jinak, nežli v modlitbách.

Kostel, kolumbária i farní kancelář zůstávají po celou dobu trvání nouzového stavu uzavřené. Na faře jsou k dostání roušky a desinfekce, výdejní čas vždy ve středu 10-12 a 16-18. Děkujeme za trpělivost a pochopení. Spolu (s Pánem) to dáme!

 

Vršovický Hlasatel duben 2020

Vršovický Hlasatel duben 2020
farní časopis
104krát staženo

Žehnání ratolestí na Květnou neděli 5.4.2020 v Husově sboru ve Vršovicích.

https://youtu.be/_XEOHUb5C78

Kázání 5.4.2020 – neděle ratolestí

Iz 50, 4-7
Fp 2, 5-11
ev. Mt 21, 1-11

Svým způsobem je příznačné, že vstupujeme do svatého velikonočního týdne, ve kterém jsou kostely zavřené, bez lidí, anebo jenom s nepatrnými hloučky těch, kteří se tam sešli – jako my, abychom uvítali Krále přicházejícího na oslátku. (Celý příspěvek…)

Záznam kající bohoslužby 29.3.2020

https://youtu.be/6h5W_1Rgpzk

Kázání 29.3.2020 – Lazar

Ez 37, 12-14
Ř 8, 8-11
ev. Jn 11, 1-45

Lazar z Betánie je nemocný. Naštěstí má ku pomoci své dvě rodné sestry, Marii a Martu, které se o něho s láskou starají. Nemoc, když se má o vás kdo postarat, se snáší lépe, a Marie s Martou se starají, ale nezůstává jenom u praktické pomoci. (Celý příspěvek…)

Záznam kázání z neděle 22.3.2020

Kázání 22.3.2020