Nejnovější články

J. S. Bach, Janovy pašije

Fenomenální hudební dílo geniálního skladatele, které dodnes ohromuje důmyslnou výstavbou a strhujícím spádem dramatických scén popisujících soud a ukřižování Ježíše Krista. Účinkují Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistr a doprovodný orchestr Černošická komorní filharmonie.

Kázání 18.3.2018 – V. neděle postní

Jr 31, 31-33
Žd 5, 5-10
ev. Jn 12, 20-33

V evangeliu čteme, že někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích do Jeruzaléma klanět se Bohu, byli Řekové, a tito se obrátili na Filipa s prosbou, že by rádi viděli Ježíše. (Celý příspěvek…)

Kázání 18.2.2018 – I. neděle postní

Gn 9, 8-17
1Pt 3, 18-22
ev. Mk 1, 9-15

Událost Ježíšova křtu nás uvádí do šestinedělí, které předchází Hodu Božímu velikonočnímu. (Celý příspěvek…)

Kázání 28.1.2018 – Poznání versus láska

Dt 18, 15-20
1K 8, 1b-13
ev. Mk 1, 21-28

„Poznání vede k domýšlivosti,“ píše apoštol Pavel do křesťanské obce v Korintu, a dodává: „kdežto láska buduje.“ (Celý příspěvek…)

Kázání 21.1.2018 – Jonáš prorok

Jon 3, 1-5.10
1K 7, 29-31
ev. Mk 1, 14-20

Biblickou knihu proroka Jonáše, jejíž text je úvodem k poselství této neděle, budu mít už napořád spojenou s postavou mého učitele Starého zákona na teologické fakultě a jejího pozdějšího děkana, hebraisty a jednoho z tvůrců moderního ekumenického překladu Bible, profesora Vladimíra Kubáče. (Celý příspěvek…)

Kázání 14.1.2018 – IN RI

1Sm 3, 3b-10.19
1K 6, 12-20
ev. Jn 4, 43-51

Víra je interakce: vzájemné působení dvou a více činitelů. To je poselství právě vyslechnutých biblických textů. (Celý příspěvek…)

Vánoce v Husově sboru

24.12. neděle IV. adventní – bohoslužba v 10 hod.

24.12. Štědrý den – Půlnoční bohoslužba od 23 hod.

25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužba od 10 hod.

31.12. Vánoční bohoslužba od 10 hod.

31.12. Silvestr – Bohoslužba Díkůvzdání za uplynulý rok  od 17 hod.

 

(Kolumbárium je otevřeno v uvedených dnech od 9 do 12 hodin.)

Am 5, 18-24
1Te 4, 13-18
ev. Mt 25, 1-13

Závěr církevního roku, ve kterém se nyní nacházíme, je tradičně spjatý s velkými bilančními podobenstvími, která obsahuje 25. kapitola Matoušova evangelia. (Celý příspěvek…)

Kázání o 30. neděli v mezidobí – Víc lásky!

Lv 19, 1-2. 15-18
1Te 2, 1-8
ev. Mt 22, 34-46

Ježíšovo slovo z 22. kapitoly Matoušova evangelia o lásce k Bohu a k bližnímu bývá označováno za dvojpřikázání lásky: milovat Boha a milovat bližního jako sám sebe. (Celý příspěvek…)

Kázání o 29. neděli v mezidobí – Poučení z fíkovníku

Iz 45, 1-6
1Te 1, 1-10
ev. Mt 21, 14-22

Na Ježíšovu kontroverzi s fíkovníkem v podání evangelisty Matouše je třeba nahlédnout v širších souvislostech. (Celý příspěvek…)