Nejnovější články

Kázání 19.7.2020 – Konkurs na Boha

Iz 44, 6-8
Ř 8, 12-25
ev. Mt 13, 24-30.36-43

Bůh vyhlašuje konkurs na Boha: o tom je známý text ze 44. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin zástupů – Elohím c vaót, praví: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to předloží.“ (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červenec 2020

Dovolená v Husově sboru

V týdnu od 13. 7. do 17. 7. je
Husův sbor uzavřen z důvodu dovolené.

Nevstupujte do kolumbária bez přístupového čipu, nedostali byste se ven. Děkujeme za pochopení. Bohoslužby se konají v řádných termínech. Farní úřad bude v provozu od pondělí 20. července.

 

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

137krát staženo

Kázání 21.6.2020 – Prostor pro setkání

Jr 20, 10-13
Ř 6, 1b-11
ev. Mt 10, 24-39

Jsou to veliké Boží pravdy každou neděli nám servírovány jako předkrm před večeří Pánovou. Třikrát čteme v nedělní bohoslužbě z Písma, ale otestujme svou pozornost a zkusme si sami pro sebe říci alespoň to, z jakých biblických knih se četlo. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2020

Kázání 24.5.2020 – Všechnu svou starost vložte na něj!

Sk 1, 6-14
1Pt 4, 12-14; 5, 6-11
ev. Jn 17, 1-11

Když jsem se 12. března probouzel do prvního dne nouzového stavu, který byl v naší zemi ukončen minulou neděli 17. května, podvědomě jsem tušil, že až z něho budu vycházet, mnohé bude jinak. Stav nouze odhalil slabiny i silné stránky společnosti a jednotlivců, politické reprezentace, těch, kterým je svěřena moc, a samozřejmě i církve. (Celý příspěvek…)

Kázání 17. 5. 2020 – Areopag

Sk 17, 22-31
1Pt 3, 13-22
ev. Jn 14, 15-21

Pavel se na Areopagu v Aténách postaví doprostřed shromáždění, aby přítomným lidem zvěstoval Vzkříšeného Krista. Každý známe ten příběh, ve kterém obdivujeme Pavlovu srdnatost, se kterou se nebál vystoupit i na tak problematické půdě, jakým byla náboženským synkretismem prosáklá aténská, potažmo římská společnost. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – květen 2020

Kázání 3.5.2020 – Já jsem dveře

Sk 2, 42-47
1Pt 2, 19-25
ev. Jn 10, 1-10

Ježíš v Janově evangeliu hovoří sám o sobě v sedmi tzv. „sebezjevitelských“ slovech. Pokaždé jsou uvozena výrokem „já jsem“, na který navazuje předmětný popis. (Celý příspěvek…)